logo
Wersja dla niedowidzących
  Powiat średzki (śląski)
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 E-Wokanda
 POWIAT
plus Dane podstawowe
minus Statut Powiatu Średzkiego
minus Zakres kompetencji
minus Majątek i struktura własnościowa powiatu
plus Organy powiatu
plus Terminy i porządek sesji Rady Powiatu, posiedzeń Zarządu Powiatu oraz Komisji stałych Rady Powiatu
minus Lista Gmin
plus Kontrole
 STAROSTWO
minus Struktura organizacyjna
minus Starosta Powiatu Średzkiego
minus Wicestarosta Powiatu Średzkiego
minus Skarbnik Powiatu
minus Sekretarz Powiatu
minus Organizacja Urzędu
plus Wydziały Starostwa
minus Informacje Urzędu
 PRAWO LOKALNE
minus Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej
plus Budżet
plus Akty prawa miejscowego
plus Zarządzenia
plus DODATKOWE WZORY DOKUMENTÓW
minus Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej
minus Dziennik Urzędowy Rzeczypospolitej Polskiej Monitor Polski
 INNE
minus WYBORY 2006
minus WYBORY 2010
plus Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej
minus Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
plus Jednostki organizacyjne
minus Powiatowa Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna
minus Lista kandydatów
minus Rejestry i ewidencje
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Elektroniczna Skrzynka Podawcza
minus Redakcja Biuletynu
minus Obieg dokumentów
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Nabór do pracy
minus Aktualne rekrutacje
minus Postępowania w toku
minus Wyniki postępowań
minus Archiwum rekrutacji
 Informacje
plus Uchwały
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Sprawy do załatwienia
 Wzory dokumentów
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Uchwała Nr V/213/2009 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z 15 grudnia 2009 roku w sprawie opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu w Środzie Śląskiej projekcie budżetu powiatu średzkiego na 2010 rok wraz z objaśnieniami oraz informacją o stanie mienia komunalnego

Uchwała Nr V/214/2009 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z 15 grudnia 2009 roku w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu na 2010 r. oraz opinii o prawidłowości prognozy długu Powiatu w Środzie Śląskiej

Uchwała Nr V/213/2010 Składu Orzekajacego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 22 grudnia 2010 roku, w sprawie opinii o mozliwości sfinansowania deficytu Powiatu Średzkiego przedstwionego w projekcie uchwały budzetowej na rok 2011

Uchwała Nr V/212/2010 Składu Orzekającego Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z 22 grudnia 2010 roku, w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Średzkiego przedstawionej wraz z projektem uchwały budżetowej na rok 2011 

Uchwała Nr V/211/2010 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z 22 grudnia 2010 roku, w sprawie opinii o przedłozonym przez Zarząd Powiatu w Środzie Śląskiej projekcie uchwały  budżetowej Powiatu Średzkiego na rok 2011 wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi

Uchwała Nr V/12/2011 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z 2 lutego 2011 roku w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu przedstawionej w uchwale nr III/18/10 Rady Powiatu Średzkiego z 30 grudnia 2010 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Średzkiego oraz w uchwale budżetowej Powiatu Średzkiego na rok 2011 Nr III/17/10 z 30 grudnia 2010 roku

Ilość odwiedzin: 9588
Nazwa dokumentu: Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej
Podmiot udostępniający: Starostwo Powiatowe
Osoba, która wytworzyła informację: Regionlana Izba Obrachunkowa
Osoba, która odpowiada za treść: Regionalna Izba Obrachunkowa
Osoba, która wprowadzała dane: Maria Pstrowska
Data wytworzenia informacji: 2010-12-31 11:00:06
Data udostępnienia informacji: 2010-12-31 11:00:06
Data ostatniej aktualizacji: 2011-06-07 10:57:42

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner