logo
Wersja dla niedowidzących
  Powiat średzki (śląski)
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 E-Wokanda
 POWIAT
plus Dane podstawowe
minus Statut Powiatu Średzkiego
minus Zakres kompetencji
minus Majątek i struktura własnościowa powiatu
plus Organy powiatu
minus Terminy i porządek sesji Rady Powiatu, posiedzeń Zarządu Powiatu oraz Komisji stałych Rady Powiatu
   minus sesja Rady Powiatu
   minus posiedzenie Zarządu Powiatu
   minus posiedzenie Komisji Budżetowej
   minus posiedzenie Komisji Rewizyjnej
   minus posiedzenie Komisji Gospodarki, Rozwoju, Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska
   minus posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Opieki Społecznej
minus Lista Gmin
plus Kontrole
 STAROSTWO
minus Struktura organizacyjna
minus Starosta Powiatu Średzkiego
minus Wicestarosta Powiatu Średzkiego
minus Skarbnik Powiatu
minus Sekretarz Powiatu
minus Organizacja Urzędu
plus Wydziały Starostwa
minus Informacje Urzędu
 PRAWO LOKALNE
minus Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej
plus Budżet
plus Akty prawa miejscowego
plus Zarządzenia
plus DODATKOWE WZORY DOKUMENTÓW
minus Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej
minus Dziennik Urzędowy Rzeczypospolitej Polskiej Monitor Polski
 INNE
minus WYBORY 2006
minus WYBORY 2010
plus Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej
minus Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
plus Jednostki organizacyjne
minus Powiatowa Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna
minus Lista kandydatów
minus Rejestry i ewidencje
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Elektroniczna Skrzynka Podawcza
minus Redakcja Biuletynu
minus Obieg dokumentów
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Nabór do pracy
minus Aktualne rekrutacje
minus Postępowania w toku
minus Wyniki postępowań
minus Archiwum rekrutacji
 Informacje
plus Uchwały
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Sprawy do załatwienia
 Wzory dokumentów
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Termin sesji Nr III/2010 Rady Powiatu w Środzie Śląskiej

30.12.2010 r. czwartek  godz. 12.00  Sala nr 34 Starostwa Powiatowego w Środzie Śląskiej przy ul. Wrocławskiej 2

Proponowany porządek posiedzenia:

1.    Otwarcie sesji.

2.    Przyjęcie porządku obrad.

3.    Przyjęcie protokołu Nr I/2010 z dnia 1 grudnia 2010 oraz II/2010 z 9 grudnia 2010 roku z sesji Rady Powiatu w Środzie Śląskiej.

4.    Sprawozdanie Starosty z wykonania uchwał Rady Powiatu.

5.    Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu w okresie między sesjami.

6.    „15 min. dla wyborc??w”.

7.    Interpelacje i zapytania radnych.

8.    Wnioski i oświadczenia radnych.

9.    Odczytanie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem.

10.  Odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o  projekcie uchwały budżetowej.

11.  Odczytanie opinii komisji stałych.

12.  Przedstawienie stanowiska Zarządu Powiatu do wniosk??w zawartych w opiniach komisji stałych.

13.  Odczytanie propozycji wniosk??w zgłoszonych przed rozpoczęciem sesji przez radnych i nieuwzględnionych w projekcie budżetu.

14.  Przedstawienie ewentualnych autopoprawek Zarządu Powiatu do projektu uchwały.

15.  Dyskusja nad projektem budżetu.

16.  Głosowanie wniesionych propozycji autopoprawek Zarządu Powiatu.

17.  Głosowanie wniosk??w komisji stałych Rady Powiatu nieuwzględnionych przez Zarząd Powiatu w autopoprawce oraz pozostałych zgłoszonych wniosk??w.

18.  Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Średzkiego na rok 2011.

19.  Podjęcie uchwał Rady Powiatu.

20.  Sprawy r??żne.

21.  Zamknięcie sesji.

 

Ilość odwiedzin: 2176
Nazwa dokumentu: sesja Rady Powiatu
Podmiot udostępniający: Starostwo Powiatowe w Środzie Śląskiej
Osoba, która wytworzyła informację: Biuro Rady
Osoba, która odpowiada za treść: Przewodniczący Rady Powiatu
Osoba, która wprowadzała dane: Ewelina Haładus
Data wytworzenia informacji: 2010-12-10 10:03:59
Data udostępnienia informacji: 2010-12-10 10:03:59
Data ostatniej aktualizacji: 2010-12-23 13:28:13

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner