logo
Wersja dla niedowidzących
  Powiat średzki (śląski)
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 E-Wokanda
 POWIAT
plus Dane podstawowe
minus Statut Powiatu Średzkiego
minus Zakres kompetencji
minus Majątek i struktura własnościowa powiatu
plus Organy powiatu
plus Terminy i porządek sesji Rady Powiatu, posiedzeń Zarządu Powiatu oraz Komisji stałych Rady Powiatu
minus Lista Gmin
plus Kontrole
 STAROSTWO
minus Struktura organizacyjna
minus Starosta Powiatu Średzkiego
minus Wicestarosta Powiatu Średzkiego
minus Skarbnik Powiatu
minus Sekretarz Powiatu
minus Organizacja Urzędu
plus Wydziały Starostwa
minus Informacje Urzędu
 PRAWO LOKALNE
minus Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej
plus Budżet
plus Akty prawa miejscowego
plus Zarządzenia
plus DODATKOWE WZORY DOKUMENTÓW
minus Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej
minus Dziennik Urzędowy Rzeczypospolitej Polskiej Monitor Polski
 INNE
minus WYBORY 2006
minus WYBORY 2010
plus Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej
minus Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
plus Jednostki organizacyjne
minus Powiatowa Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna
minus Lista kandydatów
minus Rejestry i ewidencje
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Elektroniczna Skrzynka Podawcza
minus Redakcja Biuletynu
minus Obieg dokumentów
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Nabór do pracy
minus Aktualne rekrutacje
minus Postępowania w toku
minus Wyniki postępowań
minus Archiwum rekrutacji
 Informacje
plus Uchwały
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Sprawy do załatwienia
 Wzory dokumentów
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Powiat Średzki wykonuje określone ustawami zadania publiczne o charakterze ponadgminnym w zakresie:

 

1) edukacji publicznej,

2) promocji i ochrony zdrowia,

3) pomocy społecznej,

4) polityki prorodzinnej,

5) wspierania os??b niepełnosprawnych,

6) transportu zbiorowego i dr??g publicznych,

7) kultury i ochrony d??br kultury,

8) kultury fizycznej i turystyki,

9) geodezji, kartografii i katastru,

10)  gospodarki nieruchomościami,

11)  administracji architektoniczno-budowlanej,

12)  gospodarki wodnej,

13)  ochrony środowiska i przyrody,

14)  rolnictwa, leśnictwa i rybactwa śr??dlądowego,

15)  porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli,

16) ochrony przeciwpowodziowej, w tym wyposażenia i utrzymania powiatowego magazynu przeciwpowodziowego, przeciwpożarowej i zapobiegania innym nadzwyczajnym zagrożeniom życia i zdrowia ludzi oraz środowiska,

17)  przeciwdziałania bezrobociu oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy,

18)  ochrony praw konsumenta,

19)  utrzymania powiatowych obiekt??w i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiekt??w administracyjnych,

20)  obronności,

21)  promocji powiatu,

22)  wsp??łpracy z organizacjami pozarządowymi.

 

Do zadań publicznych Powiatu Średzkiego należy r??wnież zapewnienie wykonywania określonych w ustawach zadań i kompetencji kierownik??w powiatowych służb, inspekcji i straży, a mianowicie:

 

1)       Komendanta Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Środzie Śląskiej

 

      

 

 

 

Powiat Średzki przekazał, na podstawie zawartych porozumień:

a.   Gminie i Miastu Środa Śląska wykonywanie zadań powiatowej biblioteki publicznej

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Powiat Średzki przejął, na podstawie zawartego porozumienia, od Wojew??dztwa Samorządowego prowadzenie filii Dolnośląskiej Biblioteki Pedagogicznej we Wrocławiu.


2)    Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Środzie Śląskiej

Ilość odwiedzin: 25533
Nazwa dokumentu: Zakres kompetencji
Podmiot udostępniający: Starostwo Powiatowe w Środzie Śląskiej
Osoba, która wytworzyła informację: Edyta Ziemichód
Osoba, która odpowiada za treść: Edyta Ziemichód
Osoba, która wprowadzała dane: Ewelina Haładus
Data wytworzenia informacji: 2003-06-21 12:43:20
Data udostępnienia informacji: 2003-06-21 12:43:20
Data ostatniej aktualizacji: 2010-09-13 12:27:55

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner