logo
Wersja dla niedowidzących
  Powiat średzki (śląski)
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 E-Wokanda
 POWIAT
plus Dane podstawowe
minus Statut Powiatu Średzkiego
minus Zakres kompetencji
minus Majątek i struktura własnościowa powiatu
plus Organy powiatu
plus Terminy i porządek sesji Rady Powiatu, posiedzeń Zarządu Powiatu oraz Komisji stałych Rady Powiatu
minus Lista Gmin
plus Kontrole
 STAROSTWO
minus Struktura organizacyjna
minus Starosta Powiatu Średzkiego
minus Wicestarosta Powiatu Średzkiego
minus Skarbnik Powiatu
minus Sekretarz Powiatu
minus Organizacja Urzędu
plus Wydziały Starostwa
minus Informacje Urzędu
 PRAWO LOKALNE
minus Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej
plus Budżet
plus Akty prawa miejscowego
minus Zarządzenia
   minus rok 2006
   minus rok 2007
   minus rok 2008
   minus rok 2009
   minus rok 2010
plus DODATKOWE WZORY DOKUMENTÓW
minus Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej
minus Dziennik Urzędowy Rzeczypospolitej Polskiej Monitor Polski
 INNE
minus WYBORY 2006
minus WYBORY 2010
plus Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej
minus Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
plus Jednostki organizacyjne
minus Powiatowa Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna
minus Lista kandydatów
minus Rejestry i ewidencje
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Elektroniczna Skrzynka Podawcza
minus Redakcja Biuletynu
minus Obieg dokumentów
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Nabór do pracy
minus Aktualne rekrutacje
minus Postępowania w toku
minus Wyniki postępowań
minus Archiwum rekrutacji
 Informacje
plus Uchwały
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Sprawy do załatwienia
 Wzory dokumentów
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


PRAWO LOKALNE > Zarządzenia

Spis dokumentów:
1. rok 2006
2. rok 2007
3. rok 2008
4. rok 2009
5. rok 2010
zarzadzenie nr 76


Zarządzenie nr 6/2/2007 w sprawie powołania komisji przetargowej- przetarg nieograniczony na wykonywanie w latach 2007-2008 wycen nieruchomości i innych usług związanych z określaniem wartości nieruchomości w odniesieniu do zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami przez Wydział Gospodarki Mieniem Powiatu Starostwa Powiatowego.

Zarządzenie nr 7/1/2007 w sprawie powołania komisji przetargowej - przetarg nieograniczony na wykonywanie usług w zakresie ścinki i cieć pielęgnacyjnych drzew na terenie powiatu średzkiego.

Zarządzenie nr 8/2007 w sprawie ustalenia średnich miesięcznych koszt??w utrzymania dzieckaw plac??wkach opiekuńczo-wychowawczych Powiatu Średzkiego oraz mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Malczycach.

Zarządzenie nr 9/2007 w sprawie powołania komisji konkursowej - nab??r na stanowisko Kierownika PCPR w Środzie Ślaskiej.

Zarządzenie nr 10/2007 -przeznaczenie do sprzedaży w drodzie II przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej Skarbu Państwa, położonej w obrębie Święte.

Zarzązenie nr 11/2007 w sprawie pwołania komisji przetargowej -II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, oznaczonej jako działka nr 319 położonej w obrębie Święte.

Zarządzenie nr 12/2007 w sprawie powołania Powiatowego Zespołu d/s Orzekania o Niepełnosprawności w Środzie Śl.i jego Przewodniczącego.

Zarządzenie nr 13/2007 w sprawie uchylenia Zarządzenia nr 35/2005 z dnia 10 czerwca 1005 r.

Zarządzenie nr 14/2007 w sprawie powołania komisji przetagowej -przetarg nieograniczony na wykonywanie w latach 2007-2008 podział??w i innych usług geodezyjnych związanych z realizacją zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami  przez Wydz.GMP.

Zarządzenie nr 15/2007 - powołanie komisji przetargowej -przetarg nieograniczony na budowę podjazdu dla os??b niepełnosprawnych przy SOSzW w Środzie Śląskiej.

Zarządzenie nr 16/2007 -powołanie komisji przetargowej -przetarg niueograniczony na dostawę wraz z transportem emulsji asfaltowej kationowej szybko rozpadowej 65%.

Zarządzenie nr 17/2007 - przeznaczenie do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej zabodowanej Skarbu Państwa, położonej w obrębie Przedmoście.

Zarządzenie nr 18/2007 - powołanie komisji dom oceny spełnienia przez wykonawc??w warun k??w udziału w prowadzonym postepowaniu na swiadcvzenie usług w zakresie usuwania oraz parkowania pojazd??w usuniętych z dr??g na podstawie art.130a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. -Prawo o ruchu drogowym - na terenie Powiatu Średzkiego oraz do wyboru wykonawcy w tym zakresie.

Zarządzenie nr 19/2007 - powołanie komisji oceniającej wyłączenie materiał??w, kt??re utraciły przydatność użytkową z Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego.

Zarządzenie nr 20/2007 - powołanie komisji konkursowejdo przseprowadzenia postępowania konkursowego w związku z prowadzonym naborem na wolne stanowisko pracy w Starostwie Powiatowym - podinspektora d/s administracyjnych w Wydziale Dr??g.

Zarządzenie nr 21/2007 - w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położolnej w miejscowości Piekary.

Zarządzenie nr 22/2007 - powołanie komisji przetargowej na przetarg ustny nieograniczony dot.dzierżawy nieruchomości gruntowej ,niezabudowanej, połozonej w obrębie geodezyjnym Piekary, gm.Udanin. 

Zarządzenie nr 23/2007 - w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości gruntowej, połozonej w m.Mieczk??w, gm.Kostomłoty.

Zarządzenie nr 24/2007 - powołanie komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości gruntowej, zabudowanej, położonej w m.Mieczk??w ,gm.Kostomłoty.

Zarządznie nr 25/2007 - powołanie komisji d/s wyjaśnienia okoliczności zw.z gromadzeniem odpad??w i innych substancji na nieruchomości Powiatu Średzkiego oznaczon ej jako działki 2/3, 2/4, 3/1, 3/2, 4/1, 35/1 AM-2 w Środzie Śląskiej (tzw.Piekiełko)w związku z zaistniałymj pożarem na tej nieruchomości.

Zarządzenie nr 26/2007 - w sprawie prowadzenia dokumentacji opisującej spos??b przrtwarzania danych osobowych w Powiatowym Biurze Geodezji, Kartografii i Katastru w Środzie Śląskiej.  

Zarządzenie nr 27/2007 - powołanie komisji konkursowej - nab??r na stanowisko Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Środzie  Śląskiej.  

Zarządzenie nr 28/2007 - przeznaczenie do dzierżawy nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w miejscowości Wr??blowice.

Zarządzenie nr 29/2007 - przeznaczenie do dzierżawy nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w miejscowości Wr??blowice.

Zarządzenie nr 30/2007 - przeznaczenie do dzierżawy nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w miejscowości Wr??blowice.

Zarządzenie nr 31/2007 - przeznaczenie do dzierżawy części nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w miejscowości Jenkowice.

Zarządzenie nr 32/2007 - powołanie komisji przetargowej -przetarg nieograniczony na dostawe lub dostawę z montażem znak??w i tablic drogowych na terenie Powiatu Średzkiego.

Zarządzenie nr 33/2007 - powołanie komisji konkursowej dot.naboru na stanowisko inspektora w Wydziale Edukacji, Kultury i Zdrowia.

Zarządzenie nr 34/2007 - zatwierdzenie uproszczonego planu urządzenia lasu dla gminy Miekinia na okres gospodarczy od 1 stycznia 2007 r. do 31 grudnia 2016 r

Zarządzenie nr 35/2007 - zatwierdzenie uproszczonego planu uirządzania lasu dla gminy Malczyce na okres gospodarczy od 1 stycznia 2007 r. do 31 grudnia 2016 r.

zarządzenie nr 36/2007 - powołanie członk??w Powiatowej Społecznej Rady d/s. Os??b Niepełnosprawnych działającej na terenie Powiatu Średzkiego.

Zarządzenie nr 37/2007 - komisja przetargowa dot.przetargu nieograniczonego na bieżące utrzymanie dr??g powiatowych.

Zarządzenie nr 38/2007 - powołanie komisji inwentaryzacyjnej do przeprowadzenia spisu z natury na bazie Służby Drogowej Starostwa Powiatowego w Środzie Śląskiej.

Zarzadzenie nr 39/2007 - powołanie komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości bruntopwej zabudowanej dz.nr 169/1 w obrebie Przedmoście.

Zarządzenie nr 40/2007 - przeznaczenie do dzierżawy nieruchomości gruntowej w m.Piekary, gm.Udanin.

Zarządzenie nr 41/2007- przeznaczenie do dzierżawy nieruchomości gruntowej w m.Mieczk??w, gm.Kostomłoty

Zarządzenie nr 42/2007 - powołanie komisji konkursowej do przeprowadzenia postepowania konkursowego na podisnpektora d/s budownictwa.

Zarządzenie nr 43/2007 - powołanie komisji porzetargowej -przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowej, zabudowanej, położonej w obrebie geodezyjnym Wr??blowice.

Zarządzenie nr 44/2007 w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomoścvi gruntowej niezabudowanej  w miejscowości Lutynia.

Zarządzenie nr 45/2007 w sprawie powołania komisji konkursowej - nab??r na stanowisko Kierownika Wydz.Spraw Obywatelskich i Komunikacji.

Zarządzenie nr 45a/2007 -powołanie komisji konkursowej - nab??r na stanowisko inspektora d/s ochrony srodowiska w Wydziałe Środowiska i Rolnictwa.

Zarządzenie nr 45/1/2007 w sprawie powołania komisji konkursowej - nab??r na stanowisko Kierownika Wydziału Mienia i Infrastruktury Drogowej

Zarządzenie nr 46/2007 - przeznaczenie do sprzedazy w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej, zabudowanej w obrębie Lenartowice.

Zarządzenie nr 47/2007 -zatwierdzenie uproszczonego planu urządzania lasu dla gm.Środa Śląska na okres gospodarczy od 1 stycznia 2007 r. do 31 grudnia 2016 r.

Zarządzenie nr 48/2007 - zatwierdzenie uproszczonego planu urządzania lasu dla gm.Kostomłoty na okres gospodarczy od 1 stycznia 2007 r. do 31 grudnia 2016 r.

Zarządzenie nr 49/2007 - powołanie komisji przetargowej - przetarg nieograniczony na powierzchniowe utrwalenie dr??g powiatowych.

Zarządzenie nr 50/2007 - przeznaczenie do dzierżawy nieruchomości gruntowej zabudowanej stanowiącej własność Skarbu Państwa , położonej w miejscowości Cesarzowice.

Zarządzenie nr 51/2007 - przeznaczenie do dzierżawy nieruchomości gruntowych stanowiących własność Skarbu Państwa, położonych w miejscowości Słup.

Zarządenie nr 52/2007 - powołanie komisji przetargowej - przetarg nieograniuczony na wykonanie i dostawę tablic rejstracyjnych.

Zarządzenie nr 53/2007 - powołanie os??b do prac Komisji Bezpieczeństwa i Porządku.

Zarządzenie nr 54/2007 - powołanie członk??w Komisji Bezpieczeństwa i Porządku.  

Zarządzenie nr 55/2007 - komisja odbiorowa inmwestycji p.n."Ścinanie poboczy dr??g powiatowych- roboty uzupełniające.

Zarządzenie nr 56/2007 - przeznaczenie do dzierżawy części nieruychomości gruntowej zabudowanej, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w miejscowości Kobylniki.

Zarządzenie nr 57/2007 - przeznaczenie do dzierżawy nieruchomości gruntowej niezabudowanej w m.Zakrz??w.

Zarządzenie nr 58/2007 - powołanie komisji przetargowej dot.przetargu nieograniczonego na usługi w zakresie odsnieżania i usuwania oblodzeń na drogach Powiatu Średzkiego w sezonie zimowym 2007/2008.

Zarządzenie nr 59/2007 - poowłanie komisji przetarhowej dot.przetargu nieograniczonego na wykonanie ścinki poboczy na drogach powiatowych.

Zarzazenie nr 60/2007 - powołanie Komisji Odbiorowej inwestycji p.n."powierzchniowe utrwalenie dr??g".

Zarządzenie nr 61/2007 - powołanie komisji przetargowej dot.przetargu nieograniczonego na wykoanniue remontu pomieszczenia tzw.oranżerii w budynku szpitala w Środzie Śląskiej.

Zarządzenie nr 62/2007 - powołanie Zespołu  Opiniującego w drugim konkursie ofert na realizacje zadań publicznych Powiatu Średzkiego w 2007 roku.

zarządzenie nr 63/2007 - powołanie komisji przetargowej dot.przetargu nieograniczonego na roboty remontowe nawierzchni chodnik??w przy drogach powiatowych w m.Radakowicei Kadłub, gm.Miękinia.  

Zarządzenie nr 63a/2007 - powołanie komisji konkursowej - nab??r na stanowisko podinspektora d/s adminisatracyjnych w Wydziale UAB.

Zarzadzenie nr 64/2007 -  zatwierdzenie uproszczonego planu urządzenia lasu nie stanoiwiącego własności Skarbu Państwa należącego do gminy Środa Śl.w powiecie średzkim na okres gospodarczy od 1 stycznia 2008 r. do 31 grudnia 2017 r.

Zarządzenie nr 65/2007 - powołanie Komisji Odbiorowej zadania pn."Ścinanie poboczy dr??g powiatowych".

Zarządzenie nr 66/2007 - powołanie Komisji Odbiorowej zadania pn."powierzchniowe utrwalenie dr??g".

Zarzadzenie nr 68/2007 - powolanie Powiatowego Zespolu d/s Orzekania o Niepelnosprawnosci w Srodzie Slaskiej oraz jego przewodniczacego.

Zarządzenie nr 69/2007 - powolanie Komisji Odbiorowej zadania pn."wymiana znakow o tablic drogowych".

Zarządzenie nr 70/2007- powolanie komisji konkursowej -nabor na stanowisko Dyrektora PZOZ w Srodzie Slaskiej.

Zarządzenie nr 71/2007 - powolanie komisji przetargowej - roboty remontowe nawierzchni chodnika przy drogach powiatowych w m.Radakowice i Kadlub, gmina Miekinia. 

Zarządzenie nr 72/2007 - aktualizacja dokumentacji systemu przetwarzania danych w Dziale Ksiegowości Starostwa.

Zarządzenie nr 72/1/2007 - komisja przetargowa-przetarg nieograniczony na usługe obejmującą dostawę zintegrowanego modułowego systemu  do prowadzenia powiatowego zasobu  geodezyjnego i kartograficznego w tym ewidencji grunt??w i budynk??w i mapy zasadniczej wraz z przełożeniem bazy ewidencji grunt??w i budynk??w do nowego systemu.

Zarządzenie nr 73/2007 - powołanie komisji likwidacyjnej srodk??w trwałych znajdujących sie na stanie NZOZ ŚCM w Środzie Sl.a stanowiących własnośc Powiatu Średzkiego.

Zarządzenie nr 74/2007 - komisja konkursowa -nab??r na stanowisko podisnepktora w Wydz.ŚiR.

Zarządzenie nr 75/2007 - powołanie komisji odbiorowej zadania pn."Remont części budynku szpitala położonego w Środzie Sl.-tzw.oranżerii."

Zarządzenie nr 76/2007 - komisja przetargowa dot.przetargu nieograniczonego na konserwacje i renowacje row??w melioracyjnych R-S6 i R-S zlokalizowanych w obrębie geodezyjnym Wilkszyn , gmina Miękinia.

Zarządzenie nr 76a/2007 -komisja konkursowa -nab??r na inspektora d/s budownictwa w Wydziale UAB.

Zarządzenie nr 77/2007 w sprawie przeznaczenia do wynajmu nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Skarbu Państwa w m.Malczyce.

Zarządzenie nr 78/2007 w sprawie zakazu wstępu osobom nieupoważnionym do pomieszczeń Wydziału Spraw Obywatelskich i Komunikacji, w kt??rych odbywa sie obsługa proces??w rejestracji pojazd??w i wydawania uprawnień w systemie ADSxP w budynku Starostwa Powiatowego w Środzie Śląskiej.

Zarządzenie nr 79/2007 w sprawie nadzoru nad wydawaniem i zdwaniem kluczy do pomieszczeń przetwarzania danych Wydziału Spraw Obywatelskich i Komunikacji, pok.nr 46 i 47, 56 w budynku Starostwa Powiatowego w Środzie Śląskiej.

Zarządzenie nr 80/2007 w sprawie powołania Komisji Odbiorowej inwestycji pn."Ścicnanie poboczy dr??g powiatowych -roboty uzupełniające".

Zarządzenie nr 81/2007 w sprawie przeznaczenia do dzierżawy części nieruchomości gruntowej zabudowanej, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w miejscowości Rzeczyca.

Zarządzenie nr 82/2007 -powołanie komisji konkursowej na stanowisko podinspektora d/s infrastruktury drogowej w Wydziale Mienia i Infrastruktury Drogowej.

Zarządzenie nr 83/2007 - powołanie Komisji Odbiorowej Inwestycji pn."Remont nawierzchni chodnika w m.Radakowice i m.Kadłub" .

Zarządzenie nr 84/2007 - w sprawie przeznaczenia do sprzedazy nieruchomości gruntowej Skarbu Państwa, położonej w obrebie Brzezina, gmina Miękinia.

Zarządzenie nr 85/2007 - powołanie komisji konkursowej w związku z naborem na stanowisko Dyrektora WPOW w Środzie Śląskiej.

Zarządzenie nr 86/2007 - powołanie komisji odbiorowej rob??t melioracyjnych w Wilkszynie.

Zarządzenie nr 87/2007 - zmiana zarządzenia nr 11/2003 dot.Powiatowej rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego na terenie Powiatu Średzkiego.

Zarządzenie nr 88/2007 - pwołanie Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu z topografii na terenie Powiatu Sredzkiego.

 

Ilość odwiedzin: 244385
Nazwa dokumentu: Zarządzenia
Podmiot udostępniający: Starostwo Powiatowe w Środzie Śląskiej
Osoba, która wytworzyła informację: Wydziały Starostwa Powiatowego w Środzie Śląskiej
Osoba, która odpowiada za treść: Wydziały Starostwa Powiatowego w Środzie Śląskiej
Osoba, która wprowadzała dane: Ewelina Haładus
Data wytworzenia informacji: 2006-10-04 09:10:00
Data udostępnienia informacji: 2006-10-04 09:10:00
Data ostatniej aktualizacji: 2010-08-18 10:52:22

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner