logo
Wersja dla niedowidzących
  Powiat średzki (śląski)
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 E-Wokanda
 POWIAT
plus Dane podstawowe
minus Statut Powiatu Średzkiego
minus Zakres kompetencji
minus Majątek i struktura własnościowa powiatu
plus Organy powiatu
plus Terminy i porządek sesji Rady Powiatu, posiedzeń Zarządu Powiatu oraz Komisji stałych Rady Powiatu
minus Lista Gmin
plus Kontrole
 STAROSTWO
minus Struktura organizacyjna
minus Starosta Powiatu Średzkiego
minus Wicestarosta Powiatu Średzkiego
minus Skarbnik Powiatu
minus Sekretarz Powiatu
minus Organizacja Urzędu
plus Wydziały Starostwa
minus Informacje Urzędu
 PRAWO LOKALNE
minus Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej
plus Budżet
plus Akty prawa miejscowego
minus Zarządzenia
   minus rok 2006
   minus rok 2007
   minus rok 2008
   minus rok 2009
   minus rok 2010
plus DODATKOWE WZORY DOKUMENTÓW
minus Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej
minus Dziennik Urzędowy Rzeczypospolitej Polskiej Monitor Polski
 INNE
minus WYBORY 2006
minus WYBORY 2010
plus Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej
minus Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
plus Jednostki organizacyjne
minus Powiatowa Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna
minus Lista kandydatów
minus Rejestry i ewidencje
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Elektroniczna Skrzynka Podawcza
minus Redakcja Biuletynu
minus Obieg dokumentów
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Nabór do pracy
minus Aktualne rekrutacje
minus Postępowania w toku
minus Wyniki postępowań
minus Archiwum rekrutacji
 Informacje
plus Uchwały
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Sprawy do załatwienia
 Wzory dokumentów
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


PRAWO LOKALNE > Zarządzenia > rok 2010

powiat.sredzki.slaski.sisco.info/zalaczniki/715/49.10.doc Zarządzenie nr 1/2010 z dnia 04. 01. 2010 r. w sprawie ustalenia pogotowia kasowego na 2010 r.    

Zarządzenie nr 2/2010 z dnia 18.01.2010 r. w sprawie wprowadzenia norm  zużycia paliw dla sprzęt??w używanych przez Służbę Drogową Starostwa Powiatowego w Środzie Śląskiej 

Zarządzenie nr 3/2010 z dnia 18.01.2010 r. w sprawie wprowadzenia wzoru karty drogowej będącej podstawą do rozliczenia zuzycia paliwa dla pojazd??w Służby Drogowej 

Zarzadzenie nr 4/2010 z dnia 19.01.2010 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w obrębie Wr??blowice, gmina Miękinia 

Zarzadzenie nr 5/2010 z dnia 19.01.2010 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w obrębie Wr??blowice, gmina Miękinia 

Zarządzenie nr 8/2010 z dnia 25.01.2010 r. w sprawie powołania Komisji Odbiorowej zadania pod nazwą "Przebudowa (adaptacja) garaży na pracownie kształcenia zawodowego w Zespole Szk??ł Rolniczych w Środzie Śląskiej" realizowanego na podstawie umowy nr IZPO 3432/ 11/2009 z dnia 21 lipca 2009 roku

 Zarządzenie nr 9/2010 z dnia 29 stycznia 2010 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny spełnienia przez wykonawc??w warunk??w udziału w postępowaniu przetargowym oraz do badania i oceny ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na budowę ciągu pieszo- rowerowego relacji Środa Śląska- Ciech??w 

 Zarządzenie nr 10/2010 z dnia 1 lutego 2010 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny spełnienia przez wykonawc??w warunk??w udziału w postępowaniu przetargowym oraz do badania i oceny ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na usługę pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego zadania p.n. "Budowa ciągu pieszo- rowerowego relacji Środa Śląska- Ciech??w"

Zarzadzenie nr 11/2010 z dnia 3 lutego 2010 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny spełnienia przez wykonawc??w warunk??w udziału w postępowaniu przetargowym oraz do badania i oceny ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na remont gł??wnego ciągu komunikacyjnego w miejscowości Miękinia. 

Zarządzenie nr 12/2010 z dnia 5 lutego 2010 roku  w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny spełnienia przez wykonawc??w warunk??w udziału w postępowaniu przetargowym oraz do badania i oceny ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na usługę pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla zadania p.n. "Przebudowa drogi powiatowej Wilczk??w- Malczyce".   

 Zarządzenie nr 13/2010 z dnia 9 lutego 2010 w sprawie ustalenia miesięcznego wynagrodzenia dla zawodowych niespokrewnionych z dzieckiem wielodzietnych i specjalistycznych rodzin zastępczych. 

Zarządzenie nr 14/2010 z dnia 11 lutego 2010 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny spełnienia przez wykonawc??w warunk??w udziału w postępowaniu przetargowym oraz do badania i oceny ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na przebudowę drogi powiatowej Malczyce- Wilczk??w.  

Zarządzenie nr 15/2010 z dnia 15 lutego 2010 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w miejscowości Przedmoście, gmina Środa Śląska.  

Zarządzenie nr 16/2010 z dnia 16 lutego 2010 roku w sprawie powołania komisji likwidacyjnej środk??w trwałych - sprzętu komputerowego znajdującego się na stanie Starostwa Powiatowego w Środzie Śląskiej.

 Zarządzenie nr 17/2010 z dnia 17 lutego 2010 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny spełnienia przez wykonawc??w warunk??w udziału w postępowaniu przetargowym oraz do badania i oceny ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na ochronę mienia i sprzątanie pomieszczeń biurowych. 

Zarządzenie nr 18/2010 z dnia 18 lutego 2010 roku w sprawie ustalenia średnich miesięcznych koszt??w utrzymania dziecka w plac??wkach opiekuńczo- wychowawczych Powiatu Średzkiego w roku 2010 oraz mieszkańca Domu Opieki Caritas Archidiecezji Wrocławskiej w Malczycach w roku 2010. 

Zarządzenie nr 19/2010 z dnia 22 lutego 2010 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze zamiany prawa własności przysługującego Skarbowi Państwa do niezabudowanej nieruchomości położonej w Gminie Miękinia, oznaczonej geodezyjnie nr 423/10 , AM-2, obręb Miękinia na prawo własności przysługujące osobom fizycznym do niezabudowanej nieruchomości położonej w Gminie Miękinia , oznaczonej geodezyjnie nr 423/8 AM-2, obręb Miękinia, z obowiązkiem dopłaty na rzecz Skarbu Państwa. 

Zarządzenie nr 21/2010 z dnia 1 marca 2010 roku, w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Powiatowego Rzecznika Konsument??w w Środzie Śląskiej za rok 2009. 

 Zarządzenie nr 23/2010 z dnia 4 marca 2010 roku, w sprawie ustalenia wysokości miesięcznego wynagrodzenia dla zawodowych niespokrewnionych z dzieckiem wielodzietnych i specjalistycznych rodzin zastępczych. 

Zarządzenie nr 28/2010 z dnia 23 marca 2010 roku, w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny spełnienia przez wykonawc??w warunk??w udziału w postępowaniu przetargowym oraz do badania i oceny ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na usługę zarządzania projektem pn. "Informatyzacja jednostek organizacyjnych Powiatu Średzkiego i e-usługi dla obywateli".  

Zarządzenie nr 29/ 2010 z dnia 24 marca w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny spełnienia przez wykonawc??w warunk??w udzialu w postępowaniu przetargowym oraz do badania i oceny ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę emulsji asfaltowej kationowej. 

Zarządzenie nr 30/2010 z dnia 25 marca 2010 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu mieszkalnego, położonego w obrębie geodezyjnym Rakoszyce,  gmina Środa Śląska. 

Zarządzenie nr 32/2010 z dnia 1 kwietnia 2010 roku, w sprawie powołania komisji konkursowej do oceny spełnienia przez wykonawc??w warunk??w udziału w postępowaniu konkursowym w sprawie składania ofert na świadczenie usług w zakresie usuwania oraz parkowania pojazd??w usuniętych z dr??g na terenie Powiatu Średzkiego i wyboru najkorzystniejszej oferty. 

Zarzadzenie nr 33/2010 z dnia 2 kwietnia 2010 roku, w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny spełnienia przez wykonawc??w warunk??w udziału w postępowaniu przetargowym oraz do badania i oceny ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na wymianę pokrycia dachowego budynku internatu Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Środzie Śląskiej. 

Zarządzenie nr 36/2010 z dnia 14.04.2010 r., w sprawie wprowadzenia "Powiatowego Planu Zarządzania Kryzysowego". 

Zarządzenie nr 37/2010 z dnia 14.04.2010 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny spełnienia przez wykonawc??w warunk??w udziału w postępowaniu przetargowym oraz do badania i oceny ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę ciągnika wraz z wyposażeniem do wykonywania prac utrzyamniowych na drogach. 

Zarządzenie nr 38/2010 z dnia 16.04.2010 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny spełnienia przez wykonawc??w warunk??w udziału w postępowaniu przetargowym oraz oraz do badania i oceny ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie przeatrgu nieograniczonego na wymianę okien i drzwi w budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Środzie Śląskiej (I etap termomodernizacji obiektu) w ramach projektu pn. "Modernizacja (przebudowa) Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Środzie Śląskiej.". 

Zarządzenie nr 39/2010 z dnia 19.04.2010 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny spełnienia przez wykonawc??w warunk??w udziału w postępowaniu przetargowym oraz do badania i oceny ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu 

 Zarządzenie nr 40/2010 z dnia 19 kwietnia 2010 roku, w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny spełnienia przez wykonawc??w warunk??w udziału w postępowaniu przetargowym oraz do badania i oceny ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na usługę pełnienia nadzoru inwestorskiego dla zadania - wymiana pokrycia dachowego na budynku internatu Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Środzie Śląskiej w ramach projektu pn. " Modernizacja (przebudowa) Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego w Środzie Śląskiej". 

Zarządzenie nr 41/2010 z dnia 19 kwietnia 2010 roku, w sprawie powołania komisji przetargo??w do oceny spełnienia przez wykonawc??w warunk??w udziału w postępowaniu przetargowym oraz do badania i oceny ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na usługę pełnienia nadzoru inwestorskiego dla zadania- wymiana okien i drzwi w budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Środzie Śląskiej (I etap termomodernizacji obiektu) w ramach projektu pn. "Modernizacja (przebudowa) Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Środzie Śląskiej. 

Zarządzenie nr 42/2010 z dnia 26.04.2010 r. w sprawie powołania komisji oceniającej wyłączenie materiał??w, kt??re utraciły przydatność użytkową z Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego. 

Zarządzenie nr 44/2010 z dnia 10 maja 2010 roku, w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia postępowania konkursowego w związku z prowadzonym naborem na wolne stanowisko pracy  w Starostwie Powiatowym- podinspektora ds. zam??wień publicznych w Wydziale Inwestycji, Zamowień Publicznych, i Organizacji Urzędu Starostwa Powiatowego. 

 Zarządzenie nr 45/2010 z dnia 10 maja 2010 roku, w sprawie powołania Komisji do przekazania nieruchmości gruntowej zabudowanej budynkiem szpitala powiatowego wraz z towarzyszącymi budowlami, położonej w Środzie Śląskiej przy ul. Kolejowej 16 oraz nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem byłej Przychodni położonej w Środzie Śląskiej przy ul. Konstytucji 3- go Maja 7.  

Zarządzenie nr 46/2010 z dnia 10 maja 2010 roku, w sprawie powołania Komisji do przekazania ruchomości stanowiących wyposażenie Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Średzkie Centrum Medyczne Sp. z o.o. w Środzie Śląskiej, położonego w Środzie Śląskiej przy ul. Kolejowej 16. 

Zarzadzenie nr 47/2010 z dnia 19 maja 2010 roku, w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia postępowania konkursowego w związku z przeprowadzonym naborem na wolne stanowisko pracy w Starostwie Powiatowym w Środzie Śląskiej - młodszy referent ds.informatycznych w Wydziale Geodezji, Kartografii i Katastru. 

Zarządzenie nr 48/2010 z dnia 21 maja 2010 roku, w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny spełnienia przez wykonawc??w warunk??w udziału w postępowaniu przetargowym oraz do badania i oceny ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę ciągnika wraz z wyposażeniem do wykonywania prac uytrzymaniowych na drogach. 

Zarządzenie nr 49/2010 z dnia 24 maja 2010 roku, w sprawie wprowadzenia zakazu wstępu na wały.  

Zarządzenie nr 50/2010 z dnia 31 maja 2010 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w miejscowości Przedmoście, gmina Środa Śląska. 

 Zarządzenie nr 51/2010 z dnia 10 czerwca 2010 roku, w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny spełnienia przez wykonawc??w warunk??w udziału w postępowaniu przetargowym oraz do badania i oceny ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na przebudowę (modernizację) kotłowni oraz wewnętrznej instalacji c.o. w budynku Zespołu Szk??ł Rolniczych w Środzie Śląskiej (nr.postęp. IZPO.3432/19/2010)

Zarzadzenie nr 52/2010 z dnia 17 czerwca 2010 roku, w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny spełnienia przez wykonawc??w warunk??w udziału w postępowaniu przetargowym oraz do badania i oceny ofert w postepowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na roboty remontowe drogi powiatowej nr 2088D na odcinku R??żana-Konary - naprawa przełom??w (nr postęp. IZPO. 3432/21/2010).  

 Zarzadzenie nr 53/2010 z dnia 17 czerwca 2010 roku, w sprawie przyjmowania i załatwiania skarg i wniosk??w w Starostwie Powiatowym w Środzie Śląskiej.  

Zarządzenie nr 55/2010 z dnia 18 czerwca 2010 roku, w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny spełnienia przez wykonawc??w warunk??w udziału w postepowaniu przetargowym oraz do badania i oceny ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla zadania pn. "Przebudowa (modernizacja) kotłowni oraz wewnetrznej instalacji c.o. w budynku Zespołu Szk??ł Rolniczych w Środzie Śląskiej " (nr postep. IZPO.3432/23/2010). 

 Zarządzenie nr 56/2010 z dnia 21 czerwca 2010 roku, w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia postępowania konkursowego w związku z przeprowadzonym naborem na wolne stanowisko pracy w Starostwie Powiatowym w Środzie Śląskiej- Geodeta Powiatowy. 

Zarządzenie nr 57/2010 z dnia 21 czerwca 2010 roku, w sprawie poowłania komisji przetargowej do oceny spełnienia przez wykonawc??w warunk??w udziału w postępowaniu przetargowym oraz do badania i oceny ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę artykuł??w papierniczych i materiał??w biurowych dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Środzie Śląskiej (nr postęp. IZPO.3432/22/2010). 

 Zarzadzenie nr 58/2010 z dnia 28 czerwca 2010 roku, w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia oceny spełnienia przez wykonawc??w wymog??w oraz do badania i oceny ofert w postępowaniu o udzielenie zam??wienia do 14 000 euro prowadzonym na przeprowadzenie audytu wewnętrznego w Starostwie Powiatowym i trzech wybranych jednostkach organizacyjnych. 

 Zarządzenie nr 59/2010 z dnia 29 czerwca 2010 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w trybie bezprzetargowym nieruchmości gruntowej zabudowanej, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w miejscowości Ramułtowice. 

 Zarzadzenie nr 60/ 2010 z dnia 1 lipca 2010 roku, w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny spełnienia przez wykonawc??w warunk??w udziału w postępowaniu przetargowym oraz do badania i oceny ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na pełnienie funkcji inspektora nadzoru dla zadania - przyłączenie budynku Zespołu Szk??l Rolniczych w Środzie Śląskiej do sieci gazowej (obecna nazwa: Powiatowy Zesp??ł Szk??ł Ponadgimnazjalnych nr 2) (nr postęp. IZPO.3432/31/2010). 

Zarzadzenie nr 61/2010 z dnia 01 lipca 2010 r., w sprawie powołania Komisji Odbiorowej zadania pod nazwą " Przebudowa drogi powiatowej nr 2067 D na odcinku Malczyce- Wilczk??w".   W związku z art. 18 ust.1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 1994 r. , nr 89, poz. 414 ze zmianami).  

 Zarządzenie nr 62/2010 z dnia 02 lipca 2010 r., w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny spełnienia przez wykonawc??w warunk??w udziału w postępowaniu przetargowym oraz do badania i oceny ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na naprawy cząstkowe nawierzchni dr??g powiatowych remonterami - patcherami przy zastosowaniu grysu i emulsji asfaltowej ( nr postęp. IZPO.3432/24/2010). 

Zarządzenie nr 63/2010 z dnia 5 lipca 2010 roku, w sprawie poowołania komisji przetargowej do oceny spełnienia przez wykonawc??w warunk??w udziału w postępowaniu przetargowym oraz do badania i oceny ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na przyłączeniu budynku Zespołu Szk??ł Rolniczych w Środzie Śląskiej (obecnie Powiatowego Zespołu Szk??ł Ponadgimnazjalnych Nr 2) do sieci gazowej ( nr postep. IZPO.3432/25/2010). 

Zarządzenie nr 64/2010 z dnia 06 lipca 2010 r., w sprawie powołania Komisji Odbiorowej zadania pod nazwą " wymiana pokrycia dachowego na budynku internatu Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego  w ramach projektu pn.  Modernizacja (przebudowa) Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychawaczego w Środzie Śląskiej wsp??łfinnasowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Budżetu Powiatu Średzkiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Wojew??dztwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013".

 Zarządzenie nr 65/2010 z dnia 9 lipca 2010 r., w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny spełnienia przez wykonawc??w warunk??w udziału w postępowaniu przetargowym oraz do badania i oceny ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla zadania - malowanie i uzupęłnienie elewacji zewnętrznej obiektu Specjalnego Osrodka Szkolno-Wychowawczego w Środzie Śląskiej - w ramach projektu pn. "Modernizacja (przebudowa) Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Srodzie Śląskiej " (nr postęp. IZPO.3432/34/2010). 

Zarządzenie nr 66/2010 z dnia 12 lipca 2010 r., w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny spełnienia przez wykonawc??w warunk??w udziału w postępowaniu przetargowym oraz do badania i oceny ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla zadania - Modernizacja (przebudowa) Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Środzie Śląskiej (nr postęp. IZPO.3432/36/2010)

Zarządzenie nr 70/2010 z dnia 14 lipca 2010 r., w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny spełnienia przez wykonawc??w warunk??w udziału w postepowaniu przetargowym oraz do badania i oceny ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego na pokrycie planowanego deficytu oraz rozchod??w budżetu powiatu określonych w uchwale budżetowej Powiatu Średzkiego na rok 2010 w wysokości 6.815.000,00 PLN (sześć milion??w osiemset piętnaście tysięcy złotych) - nr postęp. IZPO.3432/17/2010). 

Zarządzenie nr 71/2010 z dnia 14 lipca 2010 r.w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny spełnienia przez wykonawc??w warunk??w udziału w postepowaniu przetargowym oraz do badania i oceny ofert w postepowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na malowanie i uzupełnienie elewacji zewnętrznej obiektu Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Srodzie Śląskiej" w ramach projektu pn. " Modernizacja (przebudowa) Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Środzie Śląskiej" - nr postęp. IZPO.3432/33/2010). 

 Zarzadzenie nr 72/2010 z dnia 14 lipca 2010 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny spełnienia przez wykonawc??w warunk??w udziału w postępowaniu przetargowym oraz do badania i oceny ofert w postepowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na modernizację (przebudowę) instalacji c.o. w budynkach Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego  w Srodzie Śląskiej w ramach projektu pn."Modernizacja (przebudowa) Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Srodzie Śląskiej "- nr  postęp. IZPO.3432/35/2010) 

Zarządzenie nr 73/2010 z dnia 22 lipca 2010 r., w sprawie powłania komisji przetargowej do oceny spelnienia przez wykonawc??w warunk??w udziału w postępowaniu przetargowym oraz do badania i oceny ofert w postepowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na przyłączenie budynku Zespołu Szk??ł Rolniczych (obecnie: Powiatowego Zespołu Szk??ł Ponadgimnazjalnych nr 2) do sieci gazowej - w ramach projektu pn." Przebudowa (adaptacja) garaży na pracownie kształcenia zawodowego wraz z ich doposażeniem oraz modernizacja systemu grzewczego w Zespole Szk??ł Rolniczych w Srodzie  Śląskiej " wsp??łfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Wojew??dztwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 "- nr postęp. IZPO.3432/37/2010) 

Zarzadzenie nr 74/1/2010 z dnia 5  października 2010 r., w sprawie przyjęcia do stosowania zasad rachunkowości oraz instrukcji obiegu, kontroli i archiwizacji dokument??w projektu "Szkola r??wnych szans" wdrażanego przez Powiat Średzki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki , Działanie 9.2. 

Zarzadzenie nr 74/2010 z dnia 22 lipca, w spr. powołania Komisji Odbiorowej zadania pod nazwą "wymiana okien i drzwi w budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego w Srodzie Śląskiej (termomodernizacja obiektu- etap II) w ramach projektu pn." Modernizacja (przebudowa) Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Srodzie Śląskiej wspołfinansowanego przez Unię Europejską Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Budżetu Powiatu Średzkiego w ramach Regionalnego Programu  Operacyjnego dla Wojew??dztwa Dolnosląskiego na lata 2007-2013". 

Zarządzenie nr 75/2010 z dnia 23 lipca 2010 r., w sprawie powołania Komisji Odbiorowej do odbioru drogi powiatowej nr 2052D na odcinku od Lenartowic (wyjazd z kopalni piasku) do Brzezinki Średzkiej po pracach związanych z eksploatacją w/w odcinka przez pojazdy wysokotonazowe Firmy Kruszer. 

 

Zarzadzenie nr 76/2010 z dnia 28 lipca 2010 r. w sprawie powołania Komisji Odbiorowej zadania pod nazwą :"Budowa ciągu pieszo- rowerowego relacji Środa Śląska-Ciech??w " W związku z art.18 ust.1 ustawy z dbnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane ( Dz.U. z 1994 r. , nr 89, poz. 414 ze zmianami).  

Zarządzenie nr 77/2010 - powołanie komisji konkursowej do przeprowadzenia postepowania konkursowego w zw. z naborem na inspektora Wydziału UAB

Zarządzenie nr 78/2010 - wyznaczenia osoby do przeprowadzenia noegocjacji w trybie zam??wienia z wolnej ręki na przyłączenie budynku ZSR do sieci gazowej

Zarządzenie nr 79/2010 - powołanie komisji odbiorowej zadania pn."Remont pomieszczeń biurowych w budynku przy ul.Wrocławskiej 42 w Środzie Śląskiej" 

Zarządzenie nr 80/2010 - powołanie komisji przetargowej (wykonanie i dostawa tablic rejestracyjnych)

Zarządzenie nr 81/2010 - powołanie komisji odbiorowej zadania dot.przebudowy kotłowni oraz wewn.instalacji c.o. w budynku ZSR w Środzie Śląskiej

Zarządzenie nr 82/2010 - powołanie komisji odbiorowej zadnia dot. przyłaczenia budynku ZSR do sieci gazowej

Zarządzenie nr 83/2010 - powołania komisji odbiorowej do odbioru drogi nr 2088D na odicnku R??żana-Konary

Zarządzenie nr 84./2010 - powołanie komisji przetargowej (zakup i dostawa sprzetu komputerowego wraz z oprogramowaniem

Zarządzenie nr 85/2010 - powołanie komisji przetargowej (roboty remontowe na drogach powioatowych -naprawa przelom??w)

Zarządzenie nr 86/2010 - powołanie komisji przetargowej (naprawy cząstkowe nawierzchni dr??g powiatowych remonterami-patcherami przy zastosowaniu grysu i emulsji asfaltowej) 

Zarządzenie nr 87/2010 - powołanie komisji przetargowej (dostawa sprzertu komputerowego wraz z oprogramowaniem)

Zarządzenie nr 88/2010 - powołanie komisji przetargowej (usługi prowadzenia zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych i wryr??wnawczych w ramach projektu Szkoła r??wnych szans - działanie 9.2 PO KL)

Zarządzenie nr 89/2010 - ustanowienie w Starostwie Powiatowym w Środzie Śląskiej pełnomocnika d/s wybor??w

Zarządzenie nr 90/2010 - powołanie komisji przetargowej (doposażenie zaadaptowanych pracowni kształcenia zawodowego w ZSR w Środzie Śląskiej)

Zarządzenie nr 91/2010 - powołanie komisji przeargowej (usługi prowadzenia zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych i wyr??wnawczych w ramach projketu Szkoła r??wnych szans-działanie 9.2 PO KL)

Zarządzenie nr 92/2010 - powołanie komisji przetargowej (zakup i dostawa opłau w sezonie grzewczym 2010/2011)

Zarządzenie nr 94/2010 - powołanie komisji konkursowej (nab??r na inspektora Biura Rady)

Zarządzenie nr 95/2010 - powołanie komisji przeatrgowej (usługi w zakresie odsnieżania przy użyciu nośnik??w samochodowych z pługiem bocznym ciężkim w sezonach zimowych 2010/2011, 2011/2012, 2012/2013)

Zarządzenie nr 96/2010 - powołanie komisji odbiorowej zadania dot.rob??t remontowych na drogach powiatowych-naprawa przełom??w.

Zarządzenie nr 97/2010 - powołanie komisji odbiorowej zadania dot.modernizacji instalacji c.o. w budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Środzie Śląskiej

Zarządzenie nr 98/2010 - powołanie komisji przetargowej (zakup i dostawa opału w sezonie grzewczym 2010/2011)

Zarządzenie nr 99/2010 - powołanie komisji przetargowej (doposażenie zaadaptowanych pracowni kształcenia zawodowego w ZSR w Środzie Śląskiej)

Zarządzenie nr 100/2010 - powołanie komisji odbiorowej zadania dot.malowania i uuzpełnienia ewlewacji zewn.obiektu Specjalnego Osrodka Szkolno-Wychowawczego w Środzie sląskiej

Zarządzenie nr 101/2010 - powołanie komisji przetargowej (budowa dżwigu osobowego przy budynku dla potrzeb ŚDS Filia w Piersnie)

Zarządzenie nr 102/2010 - powołanie komisji przetargowej  (budowa dżwigu platformowego przy budynku przy ul.Kilińskiego 28 w Środzie Śląskiej na potrzeby ŚDS)

Zarządzenie nr 103/2010- powołanie komisji przetargowej (usługi organizacji wyjazd??w edukacyjnych)

Zarządzenie nr 104/2010 -powoanie komisji przetargowej (budowa dżwigu osobowego przy budynku dla potrzeb DS Filia w Piersnie

Zarządzenie nr 105/2010 - ustalenie dnia wolnego od pracy za święto w dniu 25.12.2010r.

Zarządzenie nr 106/2010 -powołanie komisji odbiorowej zadania dot.wymiany sieci elektryczno-logicznej w budynku Starostwa

Zarządzenie nr 107/2010 - powołanie komisji odbiorowej zadania dot. budowy dżwigu platformowego przy ul.Kilińskiego 28 w Środzie Śl.

Zarządzenie nr 108/2010 - poqwołanie komisji odbiorowej zadania dot,.budowy dżwigu osobowego w ŚDS Filia w Piersnie

Zarządzenie nr 110/2010 - wprowadzenie zasad (polityki) rachunkowości w Starostwie Powiatowym

Załączniki do pobrania: 2010-08-09 12:15:20 - Zarządzenie nr 1/2010 (560.00 kB)
2010-08-09 12:25:58 - Zarządzenie nr 2/2010 (1.14 MB)
2010-08-09 12:33:41 - Zarządzenie nr 3/2010 (2.77 MB)
2010-08-09 12:43:35 - Zarządzenie nr 4/2010 (676.00 kB)
2010-08-09 12:46:57 - Zarządzenie nr 5/2010 (617.50 kB)
2010-08-09 12:53:28 - Zarządzenie nr 8/2010 (1.09 MB)
2010-08-09 13:00:07 - Zarządzenie nr 9/2010 (565.00 kB)
2010-08-09 13:07:42 - Zarządzenie nr 10/2010 (590.00 kB)
2010-08-09 13:17:23 - Zarządzenie nr 11/2010 (588.50 kB)
2010-08-09 13:23:06 - Zarządzenie nr 12/2010 (576.00 kB)
2010-08-09 13:27:36 - Zarządzenie nr 13/2010 (1.10 MB)
2010-08-09 13:31:41 - Zarządzenie nr 14/2010 (582.00 kB)
2010-08-09 13:38:08 - Zarządzenie nr 15/2010 (597.00 kB)
2010-08-09 13:41:48 - Zarządzenie nr 16/2010 (613.50 kB)
2010-08-09 13:46:57 - Zarządzenie nr 17/2010 (602.00 kB)
2010-08-09 13:56:56 - Zarządzenie nr 18/2010 (617.00 kB)
2010-08-09 14:31:04 - Zarządzenie nr 19/2010 (640.50 kB)
2010-08-09 15:17:45 - Zarządzenie nr 21/2010 (8.86 MB)
2010-08-10 08:45:04 - Zarządzenie nr 23/2010 (607.00 kB)
2010-08-10 08:54:25 - Zarządzenie nr 28/2010 (582.50 kB)
2010-08-10 10:28:21 - Zarządzenie nr 29/2010 (580.50 kB)
2010-08-10 10:33:56 - Zarządzenie nr 30/2010 (587.00 kB)
2010-08-10 11:14:33 - Zarządzenie nr 32/2010 (575.00 kB)
2010-08-10 11:20:41 - Zarządzenie ne 33/2010 (595.50 kB)
2010-08-10 12:38:31 - Zarządzenie nr 36/2010 (626.50 kB)
2010-08-10 12:41:31 - Zarządzenie nr 37/2010 (571.00 kB)
2010-08-10 12:45:48 - Zarządzenie nr 38/2010 (588.50 kB)
2010-08-10 12:53:00 - Zarządzenie nr 39/2010 (585.00 kB)
2010-08-11 12:17:41 - Zazrądzenie nr 40/2010 (611.00 kB)
2010-08-11 12:30:55 - Zarządzenie nr 41/2010 (596.50 kB)
2010-08-11 13:47:37 - Zarządzenie nr 42/2010 (1.16 MB)
2010-08-11 13:52:22 - Zarządzenie nr 44/2010 (623.50 kB)
2010-08-11 14:06:01 - Zarządzenie nr 45/2010 (691.00 kB)
2010-08-11 14:21:05 - Zarzadzenie nr 46/2010 (559.50 kB)
2010-08-11 15:07:55 - Zarządzenie 47/2010 (634.50 kB)
2010-08-11 15:18:24 - Zarządzenie nr 48/2010 (579.50 kB)
2010-08-12 09:29:26 - Zarządzenie nr 49/2010 (586.00 kB)
2010-08-12 09:36:29 - Zarządzenie nr 50/2010 (596.50 kB)
2010-08-12 10:18:33 - Zarządzenie nr 51/2010 (581.50 kB)
2010-08-12 10:45:43 - Zarządzenie nr 52/2010 (601.50 kB)
2010-08-12 10:55:16 - Zarzadzenie nr 53/2010 (587.00 kB)
2010-08-12 11:03:51 - Zarządzenie nr 55/2010 (604.50 kB)
2010-08-12 11:22:28 - Zarządzenie nr 56/2010 (652.00 kB)
2010-08-12 11:34:58 - Zarządzenie nr 57/2010 (600.00 kB)
2010-08-12 11:37:44 - Zarządzenie nr 58/2010 (559.50 kB)
2010-08-12 15:18:21 - Zarządzenie nr 59/2010 (594.50 kB)
2010-08-12 15:25:21 - Zarządzenie nr 60/2010 (599.50 kB)
2010-08-17 10:47:22 - Zarządzenie nr 61/2010 (588.50 kB)
2010-08-17 13:08:05 - Zarządzenie nr 62/2010 (601.00 kB)
2010-08-17 13:14:26 - Zarządzenie nr 63/2010 (596.00 kB)
2010-08-17 13:16:02 - Zarzadzenie nr 64/2010 (703.50 kB)
2010-08-17 13:22:58 - Zarzadzenie nr 65/2010 (603.00 kB)
2010-08-17 14:16:52 - Zarządzenie nr 66/2010 (616.00 kB)
2010-08-24 08:09:09 - Zarzadzenie nr 70/2010 (604.00 kB)
2010-08-24 08:52:01 - Zarządzenie nr 71/2010 (603.00 kB)
2010-08-24 10:04:10 - Zarzadzenie nr 72/2010 (589.50 kB)
2010-08-24 10:26:39 - Zarzadzenie nr 73/2010 (640.50 kB)
2010-08-24 10:31:00 - Zarzadzenie nr 74/1/2010 (643.00 kB)
2010-08-24 10:56:50 - Zarządzenie nr 74/2010 (705.50 kB)
2010-08-24 11:02:24 - Zarządzenie nr 75/2010 (622.00 kB)
2010-08-24 11:04:16 - Zarządzenie nr 76/2010 (628.00 kB)
2011-12-22 09:00:32 - zarządzenie 77/2010 (140.71 kB)
2011-12-22 09:18:34 - zarządzenie nr 78/2010 (149.54 kB)
2011-12-22 09:21:15 - Zarządzenie nr 79/2010 (114.82 kB)
2011-12-22 09:23:28 - Zarządzenie nr 80/2010 (121.42 kB)
2011-12-22 09:25:53 - Zarządzenie nr 81/2010 (190.70 kB)
2011-12-22 09:49:46 - zarządzenie nr 82/2010 (184.17 kB)
2011-12-22 09:52:12 - Zarządzenie nr 83/2010 (133.20 kB)
2011-12-22 09:55:35 - Zarządzenie nr 84/2010 (120.81 kB)
2011-12-22 09:57:59 - Zarządzenie nr 85/2010 (121.55 kB)
2011-12-22 10:00:57 - Zarządzenie nr 86/2010 (123.81 kB)
2011-12-22 10:03:08 - Zarządzenie nr 87/2010 (122.97 kB)
2011-12-22 10:06:04 - Zarządzenie nr 88/2010 (124.53 kB)
2011-12-22 10:10:44 - Zarządzenie nr 89/2010 (123.58 kB)
2011-12-22 10:15:33 - Zarządzenie nr 90/2010 (150.06 kB)
2011-12-22 10:19:03 - Zarządzenie nr 91/2010 (126.38 kB)
2011-12-22 10:21:20 - Zarządzenie nr 92/2010 (117.92 kB)
2011-12-22 10:26:56 - Zarządzenie nr 94/2010 (142.29 kB)
2011-12-22 10:29:44 - Zarządzenie nr 95/2010 (129.39 kB)
2011-12-22 10:32:38 - Zarządzenie nr 96/2010 (119.54 kB)
2011-12-22 10:35:47 - Zarządzenie nr 97/2010 (173.11 kB)
2011-12-22 10:38:08 - Zarządzenie nr 98/2010 (121.46 kB)
2011-12-22 10:41:24 - Zarządzenie nr 99/2010 (150.74 kB)
2011-12-22 10:44:47 - Zarządzenie nr 100/2010 (169.48 kB)
2011-12-22 10:47:34 - Zarządzenie nr 101/2010 (124.64 kB)
2011-12-22 11:01:38 - zarządzenie nr 102/2010 (126.13 kB)
2011-12-22 11:07:54 - Zarządzenie nr 103/2010 (119.52 kB)
2011-12-22 11:08:54 - Zarządzenie nr 104/2010 (125.19 kB)
2011-12-22 13:11:42 - Zarządzenie nr 105/2010 (105.75 kB)
2011-12-22 13:12:34 - Zarządzenie nr 106/2010 (147.50 kB)
2011-12-22 13:13:39 - Zarządzenie nr 107/2010 (144.79 kB)
2011-12-22 13:14:37 - Zarządzenie nr 108/2010 (136.38 kB)
2012-01-13 09:14:37 - Zarządzenie nr 110/2010 (148.05 kB)

Ilość odwiedzin: 6445
Nazwa dokumentu: rok 2010
Skrócony opis: zarzadzenie nr 76
Podmiot udostępniający: Starostwo Powiatowe
Osoba, która wytworzyła informację: Wydziały Starostwa
Osoba, która odpowiada za treść: Wydziały Starostwa
Osoba, która wprowadzała dane: Edyta Ziemichód
Data wytworzenia informacji: 2010-08-09 08:13:17
Data udostępnienia informacji: 2010-08-24 08:07:17
Data ostatniej aktualizacji: 2012-01-13 09:15:56

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner