logo
Wersja dla niedowidzących
  Powiat średzki (śląski)
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 E-Wokanda
 POWIAT
plus Dane podstawowe
minus Statut Powiatu Średzkiego
minus Zakres kompetencji
minus Majątek i struktura własnościowa powiatu
plus Organy powiatu
plus Terminy i porządek sesji Rady Powiatu, posiedzeń Zarządu Powiatu oraz Komisji stałych Rady Powiatu
minus Lista Gmin
plus Kontrole
 STAROSTWO
minus Struktura organizacyjna
minus Starosta Powiatu Średzkiego
minus Wicestarosta Powiatu Średzkiego
minus Skarbnik Powiatu
minus Sekretarz Powiatu
minus Organizacja Urzędu
plus Wydziały Starostwa
minus Informacje Urzędu
 PRAWO LOKALNE
minus Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej
plus Budżet
plus Akty prawa miejscowego
minus Zarządzenia
   minus rok 2006
   minus rok 2007
   minus rok 2008
   minus rok 2009
   minus rok 2010
plus DODATKOWE WZORY DOKUMENTÓW
minus Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej
minus Dziennik Urzędowy Rzeczypospolitej Polskiej Monitor Polski
 INNE
minus WYBORY 2006
minus WYBORY 2010
plus Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej
minus Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
plus Jednostki organizacyjne
minus Powiatowa Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna
minus Lista kandydatów
minus Rejestry i ewidencje
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Elektroniczna Skrzynka Podawcza
minus Redakcja Biuletynu
minus Obieg dokumentów
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Nabór do pracy
minus Aktualne rekrutacje
minus Postępowania w toku
minus Wyniki postępowań
minus Archiwum rekrutacji
 Informacje
plus Uchwały
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Sprawy do załatwienia
 Wzory dokumentów
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


PRAWO LOKALNE > Zarządzenia > rok 2008

 

Zarządzenie nr 1/2008 - ustalenie wysokości stawek m-cznego wynagrodzenia dla zawodowych niespokrewnionych z dzieckiem wielodzietnych i specjalistycznych rodzin zastępczych.

Zarządzenie nr 2/2008 - zmiana Polityki Bezpieczeństwa dla Starostwa Powiatowego w Środzie Śląskie.

Zarządzenie nr 3/2008- powołanie komisji przetargowej dot.przetargu nieograniczonego na roboty remontowe sanitariat??w w SOSzW w Środzie Śl.

Zarządzenie nr 4/2008 - aktualizacja dokumentacji suystemu przetwarzania danych w dziale księgowości Starostwa Powiatowego.

Zarządzenie nr 5/2008 - przeznaczenie do sprzedazynieruchomości gruntowej Skarbu Państwa połozonej w obrębie Wilkszyn.

Zarządzenie nr 6/2008 - zatwierdzenie uproszczonego planu urządzenia lasu należącego do gminy Malczyce.

Zarządzenie nr 7/2008 -   przeznaczenie do sprzedazy nieruchomości gruntowej Skarbu Państwa połozonej w obrębie Wr??blowice.

Zarządzenie nr 8/2008 - powołanie Zespołu Koordynującego Wykorzystanie Funduszy Zewnętrznych.

zarządzenie nr 9/2008 -  przeznaczenie do sprzedazy nieruchomości gruntowej, stanowiącej wsp??łwłasnośc Skarbu Państwa, połozonej w obrębie Brodno.

Zarządzenie nr 10/-2008 - przeznaczenie do sprzedazynieruchomości gruntowej Skarbu Państwa połozonej w obrębie miasta Środa Śl. ul.Kolejowa.

Zarządzenie nr 10/1/2008 - powołanie komisji przetargowej dot.zapytania o cene na dostawę mebli dla potrzeb SOSzW w Środzie Śl.

Zarządzenie nr 11/2008 - ustalenie średnich m-cznych koszt??w utrzymania dziecka w plac??wkach opiekuńczo-wychowawczych Powiatu Średzkiego oraz mieszkańca DPS w Malczycach.

Zarządzenie nr 12/2008 - powołanie Zespołu Zadaniowego d/s projektu termomodernizacji obkiet??w użytecznosci publicznej w powiecie średzkim wew sp??łpracy z gminami.

Zarządzenie nr 13/2008 - powołanie komisji odbiorowej rob??t melioracyjnych w Wilkszynie.

Zarządzenie nr 14/2008 - przyjmowanie skarg i wniosk??w w Starostwie Powiatowym.

Zarządzenie nr 15/2008 - powołanie komisji odbiorowej  rob??t remontwoych sanitariat??w w SOSzW w Środzie Śl.

Zarządzenie nr 16/2008 - powołanie komisji przetargowej dot.przetargu ustnego ograniocznego na sprzedaż nieruchomości gruntowej w orębie Wilkszyn.

zarządzenie nr 17/2008 - powołanie komisji przetargowej dot.przetargu ustnego nieograniocznego na sprzedaż nieruchomości gruntowej w orębie Wr??blowice.

Zarządzenie nr 18/2008 - powołanie komisji odbiorowej "rob??t melioracyjnych".

Zarządzenie nr 19/2008 - pwołanie komisji konkursowej dot.naboru na stanowisko mł.referenta d/s budownictwa w Wydziale UAB Starostwa Powiatowego. 

Zarządzenie nr 20/2008 - powołanie komisji konkursowej dot.naboru na stanowisko referenta w Biurze Rady.

Zarządzenie nr 20/1/2008 - powołanie komisji konkursowej dot. naboru na stanowisko inspektora w Wydz.MiD.

Zarządzenie nr 21/2008 - powołanie komisji przetargowej - przetarg nieograniczony na dostawe art.papierniczych dla potrzeb Starostwa.  

Zarządzenie  nr 22/2008 - powołanie Zespołu Opiniującego qw konkursie ofert na realizacje zadań publicznych Powiatu Średzkiego w 2008 roku.

 Zarządzenie nr 23/2008 -powołanie komisji przetargowej - przetarg nieograniczony na dostawe emulsji asfaltowej kationowej.

 Zarządzenie nr 23/1/2008 - powołanie komisji przetargowej - p.nieograniczony na roboty remontowe nawierzchni chodnik??w przy drogach powiatowych w m.Lenartowice, Prężyxce, Mazurowice, Wichr??w i Środa Śląska.

Zarządzenie nr 23/2/2008 - powołanie komisji przetargowej - pn.nieogranioczny na obsługe bankową Powiatu Średzkiego.

Zarządzenie nr 24/2008 - powołanie Komisji Odbiorowej zadania pn."naprawa uszkodzonego przepustu przy wiadukcie w m.Chomiąża".

Zarządzenie nr 25/2008 - powołanie komisji przetargowej - przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu uzytkowego , położonego w obrebie geodezyjnym Rakoszyce. 

Zarządzenie nr 26/2008 - przeznaczenie do sprzedazy nieruchomości gruntowej zabudowanej Skarbu Państwa, położonej w obrębie Jarosław, gm.Udanin.

Zarządzenie nr 27/2008 - powołanie komisji przetargowej - p.nieogranioczny na remont pomieszczen na potrzeby RTG w budynku szpitala NZOZ Średzkiego Centrum Medycznego w Środzie Śląskiej.

Zarządzenie nr 28/2008 - powołanie komisji przetargowej -p.nieoghraniczony na wymianę stolarki okiennej w budynku Starostwa Powiatowego.

Zarządzenie nr 29/2008 - ustalenie składu Powiaowej rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego na terenie Powiatu Średzkiego.

Zarządzenie nr 30/2008 - powołanie komisji przetargowej - II przetarg ustny nieogranioczny na sprzedaż nieruchomości połozonej w obr.Wr??blowice.

Zarządzenie nr 31/2008 -powołanie komisji przetargowej - II przetarg ustny nieogranioczny na sprzedaż nieruchomości połozonej w obr.Wilkszyn.

Zarządzenie nr 32/2008 - powołanie komisji odbiorowej - zadanie pn.Dostawa zintegrowanego modułowego systemu do prowadzenia powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego".

Zarządzenie nr 33/2008 - powołanie komisji odbiorowej dot. budowy domu dla rodziny zastępczej niespokrewnionej z dzieckiem przez Fundacje POLSAT.

Zarządzenie nr  34/2008 -  przeznaczenie do sprzedazy w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w obr.Malczyce. 

Zarządzenie nr 34/1/2008 - powołanie komisji przetargowej - p.nieograniczony na remont pomieszczen na potrzeby RTG w budynku szpitala NZOZ ŚCM w Środzie Śl.

Zarządzenie nr 35/2008 - powołanie komisji odbiorowej zadania pn."Załadunek i wyw??z ziemi z miejscowości Cesarzowice".

Zarządzenie nr 36/2008 - przeznaczenie do sprzedazy w drodze beprzetargowej udzxiału SPw wysokości 384/576 w częście w prawie własności lokalu mieszklanego nr 2 w Malczycach przy ul.Kolonia Cukrowni 4.

Zarządzenie nr 37/2008 - przeznaczenie do najmu lokalu mieszjklanego Skarbu Państwa połozonego w obr.Rakoszyce.

Zarządzenie nr 38/2008 - powołanie komisji celem okreslenia zakresu rzeczowego planowanej inwestycji na terenie gm.Kostomłoty tj.budowy chodnika w Wichrowie.

Zarządzenie nr 39/2008 - powołanie komisji przetargowej - p.nieogranicozny na wymiane okien w budynku szpitala NZOZ Średzkiego Centrum Medycznego w Środzie Śląskiej.

Zarządzenia nr 40/2008 - powołanie komisji likwidacyjnej srodka trwałego znajdującego sie na stanie NZOZ Średzkie Centrum Medyczne w Środzie Śląskiej, a stanowiących własność Powiatu Średzkiego.

Zarządzenie nr 41/2008 -  powołanie komisji przetargowej - p.nieograniczony na dostawę i montaż wykładziny antyposlizgowej w budynku szkoły i internatu Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Środzie Śląskiej.

Zarządzenie nr 42/2008 - powołanie komisji odbiorowej zadania p.n."Remont chodnika w m.Mazurowice".

Zarządzenie nr 43/2008 -powołanie komisji odbiorowej zadania p.n."Remont chodnika w m.Lenartowice".

Zarządzenie nr 44/2008 - powołanie komisji odbiorowej zadania pn."Przebudowa-modernizacja drogi powiatowej nr 2075D Jenkowice- Zabłoto, realizowanej w 2004 roku".

Zarządzenie nr 45/2008 - powołanie komisji odbiorowej zadania dot.remontu chodnika w m.Prężyce.

Zarządzenie nr 46/2008 - powołanie komisji przetargowej -przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu mieszkalnego w Rakoszycach.

 Zarządzenie nr 47/2008 - powołanie komisji odbiorowej zadania p.m."Remont nawierzchni chodnika przy drodze powiatowej w ciągu ul.Oławskiej w Środzie Śląskiej."

Zarządzenie nr 48/2008 - powołanie komisji przetargowej w przetargu nieograniczonym na dostawe tablic rejestracyjnych dla potrzeb Starostwa.

Zarządzenie nr 49/2008 - okreslenie koszt??w niektorych czynności wykonywanych przez Powiatowe Biuro Geodezji, Kartogarfii i Katastru w Środzie Śl.

Zarządzenie nr 50/2008 - powołanie komisji przetargowej w przetargu nieograniczonym na  wymianę pokrycia dachowego w budynku przy ul.Kilińskiego 30 w Środzie Śl., w kt??rym mieści się WPOW.

Zarządzenie nr 51/2008 - powołanie komisji konkuroswej dot.naboru na stanowisko inspektora d/s inwestycji w Wydziale IZPO Starostwa.

Zarządzenie nr 52/2008 - powołanie komisji przetargowej w przetargu nieograniczonym na remont dr??g powiatowych polegający na podw??jnym powierzchniowym utrwaleniu nawierzchni grysami i emulsją.

Zarządzenie nr 53/2008 - powołanie komisji odbiorowej inwestycji p.n."powierzchniowe utrwalenie dr??g".

Zarządzenie nr 54/2008 - powołanie komisji przetargowej w przetargu nieograniczonym na przebudowę chodnika wraz ze skrzyżowaniem w m.Udanin (I etap- jezdnia skrzyzowania bez chodnik??w).

Zarządzenie nr 55/2008 -powołanie komisji odbiorowej inwestycji p.n."Remont nawierzchni chodnika i jezdni zatoki autobusowej w m.Prężyce, gm.Miekinia".

Zarządzenie nr 56/2008 - powołanie komisji odbiorowej inwestycji p.n"Dostawa i montaz wykładziny antypoślizgowej w budynku szkoły i internatu Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Środzie Śl."

Zarządzenie nr 57/2008 - powolanie zespołu opiniującego oferty zlozone w konkursie na wykonanie zadania publicznego należącego do Powiatu Średzkiego w sferze pomocy społeznej obejmującego prowadzenie domu pomocy społecznej.

Zarządzenie nr 58/2008 - powołanie komisji przetargowej w przetargu nieograniczonym na wymianę pokrycia dachowego w budynku przychodni w Środzie Śląskiej .

Zarządzenie nr 59/2008 - powołanie zespołu opiniującego w konkursie ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Średzkiego w 2008 r.

Zarządzenie nr 59/1/2008 - powołanie komisji przetargowej w przetargu nieograniczonym na remont instalacji i przyłącza wewn.kanalizacji sanitarnej dla budynku szpitala NZOZ Średzkiego Centrum Medycznego w Środzie Śl.

Zarządzenie nr 60/2008 - powołanie komisji odbiorowej zadania p.n.́Modernizacja przyłącza kanalizacji sanitarnej dla budynku szpitala NZOZ Średzkiego Centrum Medycznego w Środzie Śląskiej (część zewn.)

Zarządzenie nr 61/2008 - wprowadzenie "Powiatowego Planu Reagowania Kryzysowego". 

Zarządzenie nr 62/2008 - przeznaczenie do sprzedaży udziału Skarbu Państwa w wys.1/2 w prawie własności nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w obrębie Osiek, gm.Kostomłoty.

zarządzenie nr 63/2008 - powołanie komisji d/s przeprowadzenia spisu z natury na bazie Słuzby Drogowej Wydziału MiD Starostwa.

Zarządzenie nr 64/2008 - powołanie komisji odbiorowej inwestycji p.n."remont pomieszczeń dla potrzeb RTG szputala NZOZ Średzkiego centrum Medycznego w Środzie Śl.

Zarządzenie nr 64/1/2008 - powołanie komisji przetargowej w przetargu nieograniczonym na usługi w zakresie odsnieżania i usuwania oblodzeńna drogach Powiatu Średzkiego w sezonie zimowym 2008/2009.

Zarządzenie nr 65/2008 - powołanie komisji przetargowej w przetargu nieograniczonym na roboty remontowe nawierzchni chodnika przy drodze powiatowej w m.Wichr??w, gm.Kostomłoty.

Zarządzenie nr 66/2008 - aktualizacja systemu przetwarzania danych w dziale ksiegowości Starostwa Powiatowego.

 Zarządzenie nr 67/2008 - powołanie komisji przetargowej w przetargu nieograniczonym na wykonanie prac geodezyjnych i kartogarficznych związanych z modernziacją ewidencji grunt??w i budynk??w dla gmin Kostomłoty i Środa Śląska.

Zarządzenie nr 68/2008 - powołanie komisji odbiorowej inwestycji p.n."powierzchniowe utrwalenie dr??g (roboty dodatkowe)".

Zarządzenie nr 69/2008 - powołanie komisji odbiorowej zadań dot.wymiany okiec w budynku szpitala i budynku przychodni oraz wymiany drzwi automatycznych rozsuwanych w budynku szpitala.

Zarządzenie nr 70/2008 - powołanie komisji przetargowej w przetargu nieograniczonym na na usługi w zakresie odsnieżania i usuwania oblodzeńna drogach Powiatu Średzkiego w sezonie zimowym 2008/2009.

Zarządzenie nr 71/2008 - powołanie komisji konkursowej dot.naboru na stanowisko inspektora d/s zarządzania kryzysowego i spraw obywatelskich w Wydz.SOiK.

Zarządzenie nr 72/2008 - ustalenie dodatkowego dnia wolnego od pracy dla pracownik??w Starostwa.

Zarządzenie nr 73/2008 - zmiana planu kont Starostwa.

 Zarządzenie nr 74/2008 - powołanie komisji odbiorowej do odbioru nawierzchni drogi powiatowej w m.Rakoszyce.

 Zarządzenie nr 75/2008 - powołanie komisji odbiorowej do odbioru odcinka drogi powiatowej nr 2066D w m.Chomiąza.

Zarządzenie nr 76/2008 - powołanie komisji przetargowej w przetargu na dostawę uzywanego autobusu.

Zarządzenie nr 77/2008 - powołanie komisji odbiorowei  dot.remontu kanalizacji wewn.w budynku szpitala .

Zarządzenie nr 78/2008 - powołanie komisji odbiorowej dot..remontu dachu w na budynku przy ul.Kilińskiego 30, w kt??rym znajduje sie Wielofunkcyjna Plac??wka Opiekuńczo-Wychowawcza.

Zarządzenie nr 79/2008 - powołanie Koordynatora d/s realizacji zadań i obowiązk??w wynikających z porozumienia w spr.realizacji projektu pn."Pomoc stypecdialna szansą na lepsze wynki edukacji" wsp??łfinansowanegio ze śeodk??w EFS i budżeyu państwa.

Zarządzenie nr 80/2008 - 

Zarządzenie nr 81/2008 - powołanie komisji odbiorowej zadania dot.remontu dachu w budynku przychodni w Środzie Śląskiej.

Zarządzenie nr 82/2008 -    powołanie komisji odbiorowej zadania dot remontu nawierzchni chodnika przy drodze powiatowej nr 2086D w m.Wichr??w gm.Kostomłoty.

Zarządzenie nr 83/2008 - powołanie komisji konkursowej dot.naboru na stanowisko podinspektora w Wydz.EKS Starostwa Powiatowego.

Zarządzenie nr 84/2008 - wycofanie do sprzedaży udzialu Skarbu Państwa w wys.1/2 w prawie własności nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w obrebie Osiek gm.Kostomłoty.   

Zarządzenie nr 86/2008 - ustalenie instrukcji obiegu dokument??w księgowych Starostwa Powiatowego w Środzie Śląskiej

 

Załączniki do pobrania: 2010-08-10 08:59:50 - zarządzenie 3/2008 (653.00 kB)
2010-08-10 09:00:13 - zarządzenie 4/2008 (447.24 kB)
2010-08-10 09:00:43 - zarządzenie 5/2008 (566.00 kB)
2010-08-10 09:01:12 - zarządzenie 6/2008 (438.50 kB)
2010-08-10 09:01:40 - zarządzenie 7/2008 (553.00 kB)
2010-08-10 09:02:25 - zarządzenie 8/2008 (1.68 MB)
2010-08-10 09:02:51 - zarządzenie 9/2008 (597.00 kB)
2010-08-10 09:03:13 - zarządzenie 10/2008 (526.00 kB)
2010-08-10 09:03:37 - zarządzenie 11/2008 (560.50 kB)
2010-08-10 09:04:03 - zarządzenie 12/2008 (672.00 kB)
2010-08-10 09:04:27 - zarządzenie 13/2008 (412.00 kB)
2010-08-10 09:04:59 - zarządzenie 14/2008 (678.50 kB)
2010-08-10 09:05:24 - zarządzenie 15/2008 (457.00 kB)
2010-08-10 09:05:53 - zarządzenie 16/2008 (672.00 kB)
2010-08-10 09:06:24 - zarządzenie 17/2008 (612.50 kB)
2010-08-10 09:06:48 - zarządzenie 18/2008 (600.50 kB)
2010-08-10 09:07:43 - zarządzenie 19/2008 (745.00 kB)
2010-08-10 09:11:48 - zarządzenie 20/2008 (775.50 kB)
2010-08-10 09:12:36 - zarządzenie 20/1/2008 (858.00 kB)
2010-08-10 09:13:14 - zarządzenie 21/2008 (695.00 kB)
2010-08-10 09:14:57 - zarządzenie 22/2008 (718.00 kB)
2010-08-10 09:15:57 - zarządzenie 23/2008 (713.00 kB)
2010-08-10 09:16:41 - zarządzenie 23/1/2008 (751.00 kB)
2010-08-10 09:17:07 - zarządzenie 23/2/2008 (391.75 kB)
2010-08-10 09:17:37 - zarządzenie 24/2008 (569.00 kB)
2010-08-10 09:18:06 - zarządzenie 25/2008 (625.00 kB)
2010-08-10 09:18:38 - zarządzenie 26/2008 (499.50 kB)
2010-08-10 09:19:09 - zarządzenie 27/2008 (627.50 kB)
2010-08-10 09:19:38 - zarządzenie 28/2008 (660.00 kB)
2010-08-10 09:20:08 - zarządzenie 29/2008 (623.00 kB)
2010-08-10 09:20:44 - zarządzenie 30/2008 (575.00 kB)
2010-08-10 09:21:36 - zarządzenie 31/2008 (600.50 kB)
2010-08-10 09:22:56 - zarządzenie 32/2008 (591.50 kB)
2010-08-10 09:23:42 - zarządzenie 33/2008 (688.50 kB)
2010-08-10 09:24:43 - zarządzenie 34/2008 (670.00 kB)
2010-08-10 09:25:23 - zarządzenie 34/1/2008 (474.01 kB)
2010-08-10 09:26:02 - zarządzenie 35/2008 (524.50 kB)
2010-08-10 09:27:45 - zarządzenie 36/2008 (762.00 kB)
2010-08-10 09:28:24 - zarządzenie 37/2008 (465.00 kB)
2010-08-10 09:29:00 - zarządzenie 38/2008 (672.00 kB)
2010-08-10 09:29:36 - zarządzenie 39/2008 (570.50 kB)
2010-08-10 09:30:04 - zarządzenie 40/2008 (783.50 kB)
2010-08-10 09:30:34 - zarządzenie 41/2008 (523.00 kB)
2010-08-10 09:31:21 - zarządzenie 42/2008 (654.01 kB)
2010-08-10 09:31:49 - zarządzenie 43/2008 (612.31 kB)
2010-08-10 09:32:20 - zarządzenie 44/2008 (619.73 kB)
2010-08-10 09:32:41 - zarządzenie 45/2008 (396.64 kB)
2010-08-10 09:33:03 - zarządzenie 46/2008 (428.23 kB)
2010-08-10 09:33:30 - zarządzenie 47/2008 (460.30 kB)
2010-08-10 09:50:06 - zarządzenie 48/2008 (426.02 kB)
2010-08-10 09:50:45 - zarządzenie 50/2008 (526.60 kB)
2010-08-10 09:51:16 - zarządzenie 51/2008 (682.82 kB)
2010-08-10 09:52:07 - zarządzenie 52/2008 (537.63 kB)
2010-08-10 09:53:37 - zarządzenie 53/2008 (495.23 kB)
2010-08-10 09:54:21 - zarządzenie 54/2008 (557.90 kB)
2010-08-10 09:54:59 - zarządzenie 55/2008 (444.19 kB)
2010-08-10 09:55:27 - zarządzenie 56/2008 (522.72 kB)
2010-08-10 09:56:18 - zarządzenie 57/2008 (652.52 kB)
2010-08-10 09:56:53 - zarządzenie 58/2008 (471.15 kB)
2010-08-10 09:57:28 - zarządzenie 59/2008 (347.50 kB)
2010-08-10 09:57:54 - zarządzenie 59/1/2008 (523.74 kB)
2010-08-10 09:58:20 - zarządzenie 60/2008 (410.28 kB)
2010-08-10 09:58:58 - zarządzenie 61/2008 (495.54 kB)
2010-08-10 09:59:28 - zarządzenie 62/2008 (514.36 kB)
2010-08-10 09:59:59 - zarządzenie 63/2008 (399.54 kB)
2010-08-10 10:00:32 - zarządzenie 64/2008 (602.83 kB)
2010-08-10 10:01:24 - zarządzenie 64/1/2008 (572.76 kB)
2010-08-10 10:02:36 - zarządzenie 65/2008 (422.84 kB)
2010-08-10 10:03:37 - zarządzenie 66/2008 (286.04 kB)
2010-08-10 10:04:09 - zarządzenie 67/2008 (654.96 kB)
2010-08-10 10:04:50 - zarządzenie 68/2008 (421.98 kB)
2010-08-10 10:05:33 - zarządzenie 69/2008 (862.46 kB)
2010-08-10 10:06:14 - zarządzenie 70/2008 (458.74 kB)
2010-08-10 10:08:47 - zarządzenie 71/2008 (690.63 kB)
2010-08-10 10:09:19 - zarządzenie 72/2008 (259.17 kB)
2010-08-10 10:10:42 - zarządzenie 73/2008 (735.57 kB)
2010-08-10 10:11:10 - zarządzenie 74/2008 (391.95 kB)
2010-08-10 10:12:02 - zarządzenie 75/2008 (402.57 kB)
2010-08-10 10:12:35 - zarządzenie 76/2008 (515.06 kB)
2010-08-10 10:13:01 - zarządzenie 77/2008 (588.81 kB)
2010-08-10 10:13:42 - zarządzenie 78/2008 (437.81 kB)
2010-08-10 10:15:20 - zarządzenie 79/2008 (644.00 kB)
2010-08-10 10:16:06 - zarządzenie 81/2008 (417.71 kB)
2010-08-10 10:16:45 - zarządzenie 82/2008 (310.74 kB)
2010-08-10 10:17:23 - zarządzenie 83/2008 (714.59 kB)
2010-08-10 10:17:51 - zarządzenie 84/2008 (443.94 kB)
2010-08-10 10:25:36 - zarządzenie 86/2008 (14.33 MB)

Ilość odwiedzin: 4782
Nazwa dokumentu: rok 2008
Podmiot udostępniający: Starostwo Powiatowe w Środzie Śląskiej
Osoba, która wytworzyła informację: Wydziały Starostwa Powiatowego w Środzie Śląskiej
Osoba, która odpowiada za treść: Wydziały Starostwa Powiatowego w Środzie Śląskiej
Osoba, która wprowadzała dane: Ewelina Haładus
Data wytworzenia informacji: 2010-08-06 08:12:39
Data udostępnienia informacji: 2010-08-06 08:12:39
Data ostatniej aktualizacji: 2010-08-10 10:57:26

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner