logo
Wersja dla niedowidzących
  Powiat średzki (śląski)
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 E-Wokanda
 POWIAT
plus Dane podstawowe
minus Statut Powiatu Średzkiego
minus Zakres kompetencji
minus Majątek i struktura własnościowa powiatu
plus Organy powiatu
plus Terminy i porządek sesji Rady Powiatu, posiedzeń Zarządu Powiatu oraz Komisji stałych Rady Powiatu
minus Lista Gmin
plus Kontrole
 STAROSTWO
minus Struktura organizacyjna
minus Starosta Powiatu Średzkiego
minus Wicestarosta Powiatu Średzkiego
minus Skarbnik Powiatu
minus Sekretarz Powiatu
minus Organizacja Urzędu
plus Wydziały Starostwa
minus Informacje Urzędu
 PRAWO LOKALNE
minus Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej
plus Budżet
minus Akty prawa miejscowego
   minus 2007
   minus 2008
   minus 2009
   minus 2010
plus Zarządzenia
plus DODATKOWE WZORY DOKUMENTÓW
minus Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej
minus Dziennik Urzędowy Rzeczypospolitej Polskiej Monitor Polski
 INNE
minus WYBORY 2006
minus WYBORY 2010
plus Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej
minus Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
plus Jednostki organizacyjne
minus Powiatowa Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna
minus Lista kandydatów
minus Rejestry i ewidencje
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Elektroniczna Skrzynka Podawcza
minus Redakcja Biuletynu
minus Obieg dokumentów
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Nabór do pracy
minus Aktualne rekrutacje
minus Postępowania w toku
minus Wyniki postępowań
minus Archiwum rekrutacji
 Informacje
plus Uchwały
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Sprawy do załatwienia
 Wzory dokumentów
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


PRAWO LOKALNE > Akty prawa miejscowego > 2007

uchwała nr IV/17/2007 Rady Powiatu w Środzie Śląskiej z dnia 25 stycznia 2007 roku w sprawie zmiany uchwały o wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego

uchwała nr V/30/2007 Rady Powiatu w Środzie Śląskiej z dnia 22 lutego 2007 roku w sparwie regulaminu wynagrodzenia nauczycieli

uchwała nr VIII/46/2007 Rady Powiatu w Środzie Śląskiej z dnia 26 kwietnia 2007 roku w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazd??w z dr??g oraz ich parkowanie

uchwała nr VIII/47/2007 Rady Powiatu w Środzie Śląskiej z dnia 26 kwietnia 2007 roku w sprawie szczeg??łowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Powiatowym Ośrodku Wsparcie - Środowiskowym Domu Samopomocy w Środzie Śląskiej oraz Fili w Piersnie

uchwała nr VIII/50/2007 Rady Powiatu w Środzie Śląskiej z dnia 26 kwietnia 2007 roku w sprawie określenia świadczeń przyznanych w ramach pomocy zdrowotnej oraz warunk??w i sposob??w ich przyznawania

uchwała nr XI/55/2007 Rady Powiatu w Środzie Śląskiej z dnia 28 czerwca 2007 roku w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomosciami Powiatu Średzkiego

uchwała nr XII/61/2007 Rady Powiatu w Środzie Śląskiej z dnia 30 sierpnia 2007 roku w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania stypendi??w w ramach programu stypendialnego dla uczni??w szczeg??lnie uzdolnionych

uchwała nr XV/89/2007 Rady Powiatu w Środzie Śląskiej z dnia 13 grudnia 2007 roku w sprawie zmiany uchwały nr III/17/2002 Rady Powiatu w Środzie Śląskiej z dnia 30 grudnia 2002 roku w sprawie ustalenia obowiązkowego wymiaru zajęć oraz udzielania zniżek nauczycielom zatrudnionym w szkołach i plac??wkach oświatowych, dla kt??rych Powiat Średzki jest organem prowadzącym

Załączniki do pobrania: 2010-07-27 10:56:51 - załącznik do uchwały nr IV/17/2007 Rady Powiatu w Środzie Śląskiej z dnia 25 stycznia w sprawie zmiany uchwały o wysokości stawek opłat za zjęcie pasa drowego (75.00 kB)
2010-07-27 10:58:56 - załącznik do uchwały nr V /30/2007 Rady Powiatu w Środzie Śląskiej z dnia 22 lutego 2007 roku w sprawie regulaminu wynagrodzenia nauczycieli (146.50 kB)
2010-07-27 11:22:06 - załącznik do uchwały nr VIII/46/2007 Rady Powiatu w Środzie Śląskiej z dnia 26 kwietnia 2007 roku w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdów z dróg oraz ich parkowanie (81.00 kB)
2010-07-27 11:33:30 - załacznik do uchwały nr VIII/47/2007 Rady Powiatu w Środzie Śląskiej z dnia 26 kwietnia 2007 roku w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Powiatowym Ośrodku Wsparcie (79.00 kB)
2010-07-27 11:42:02 - załącznik do uchwały nr VIII/50/2007 Rady Powiatu w Środzie Śląskiej z dnia 26 kwietnia 2007 roku w sprawie określenia świadczeń przyznanych w ramach pomocy zdrowotnej oraz warunków i sposob (87.00 kB)
2010-07-27 11:52:52 - uchwała nr XI/55/2007 Rady Powiatu w Środzie Śląskiej z dnia 28 czerwca 2007 roku w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami Powiatu Średzkiego (87.00 kB)
2010-07-27 12:10:54 - uchwała nr XII/61/2007 Rady Powiatu w Środzie Śląskiej z dnia 30 sierpnia 2007 roku w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania stypendiów w ramach programu stypendialnego dla uczniów szczególn (86.00 kB)
2010-07-27 12:16:28 - uchwała nr XV/89/2007 Rady Powiatu w Środzie Śląskiej z dnia 13 grudnia 2007 roku w sprawie zmiany uchwały nr III/17/2002 Rady Powiatu w Środzie Śląskiej z dnia 30 grudnia 2002 roku w sprawie (74.00 kB)

Ilość odwiedzin: 4001
Nazwa dokumentu: 2007
Podmiot udostępniający: Starostwo
Osoba, która wytworzyła informację: Ewelina Haładus
Osoba, która odpowiada za treść: Mariusz Żałobniak
Osoba, która wprowadzała dane: Ewelina Haładus
Data wytworzenia informacji: 2010-08-04 12:44:45
Data udostępnienia informacji: 2010-08-04 12:44:45
Data ostatniej aktualizacji: 2010-08-04 13:04:31

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner