logo
Wersja dla niedowidzących
  Powiat średzki (śląski)
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 E-Wokanda
 POWIAT
plus Dane podstawowe
minus Statut Powiatu Średzkiego
minus Zakres kompetencji
minus Majątek i struktura własnościowa powiatu
plus Organy powiatu
plus Terminy i porządek sesji Rady Powiatu, posiedzeń Zarządu Powiatu oraz Komisji stałych Rady Powiatu
minus Lista Gmin
plus Kontrole
 STAROSTWO
minus Struktura organizacyjna
minus Starosta Powiatu Średzkiego
minus Wicestarosta Powiatu Średzkiego
minus Skarbnik Powiatu
minus Sekretarz Powiatu
minus Organizacja Urzędu
plus Wydziały Starostwa
minus Informacje Urzędu
 PRAWO LOKALNE
minus Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej
plus Budżet
minus Akty prawa miejscowego
   minus 2007
   minus 2008
   minus 2009
   minus 2010
plus Zarządzenia
plus DODATKOWE WZORY DOKUMENTÓW
minus Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej
minus Dziennik Urzędowy Rzeczypospolitej Polskiej Monitor Polski
 INNE
minus WYBORY 2006
minus WYBORY 2010
plus Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej
minus Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
plus Jednostki organizacyjne
minus Powiatowa Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna
minus Lista kandydatów
minus Rejestry i ewidencje
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Elektroniczna Skrzynka Podawcza
minus Redakcja Biuletynu
minus Obieg dokumentów
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Nabór do pracy
minus Aktualne rekrutacje
minus Postępowania w toku
minus Wyniki postępowań
minus Archiwum rekrutacji
 Informacje
plus Uchwały
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Sprawy do załatwienia
 Wzory dokumentów
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


PRAWO LOKALNE > Akty prawa miejscowego > 2008

uchwała nr XVIII/112/2008 Rady Powiatu w Środzie Śląskiej z dnia 28 lutego 2008 roku w sprawie regulaminu wynagrodzeń nauczycieli

uchwała nr XVIII/114/2008 Rady Powiatu w Środzie Śląskiej z dnia 28 lutego 2008 roku w sprawie zmiany uchwały nr III/17/2002 Rady Powiatu w Środzie Śląskiej z dnia 30 grudnia 2002 roku w sprawie ustalania obowiązkowego wymiaru zajęć oraz udzielania zniżek nauczycielom zatrudnionych  w szkołach i plac??wkach ośwaitowych , dla kt??rych Powiat Średzki jest organem prowadzącym

uchwała nr XIX/121/2008 Rady Powiatu w Środzie Śląskiej z dnia 31 marca 2008 roku w sprawie określenia szczeg??łowych zasad, sposobu i trybu umarzania wierzytelności z tytułu pieniężnych jednostek organizacyjnych Powiatu Średzkiego, do kt??rych kt??rych nie stosuje się przepis??w ustawy - Ordynacja podatkow, udzielania innych ulg w spłacie tych wierzytelności oraz wskazania organ??w do tego uprawnionych

uchwała nr XIX/127/2008 Rady Powiatu w Środzie Śląskiej z dnia 31 marca 2008 roku w sprawie uistalenia zasad korzystania ze stoł??wek szkolnych

uchwała nr XXIII/161/2008 Rady Powiatu w Środzie Śląskiej z dnia 25 września 2008 roku w sprawie pozbawienia kategorii dr??g powiatowych na terenie miasta Środa Śląska

uchwała nr XXVI/174/2008 Rady Powiatu w Środzie Śląskiej z dnia 19 listopada 2008 roku w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania i przekazywania stypendi??w na wyr??wnywanie szans edukacyjnych dla uczni??w szk??ł ponadgimnazjalnych kończących się maturą w ramach Działania 2.2 Wyr??wnywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego

Ilość odwiedzin: 2339
Nazwa dokumentu: 2008
Podmiot udostępniający: Starostwo
Osoba, która wytworzyła informację: Ewelina Haładus
Osoba, która odpowiada za treść: Mariusz Żałobniak
Osoba, która wprowadzała dane: Ewelina Haładus
Data wytworzenia informacji: 2010-07-27 12:27:45
Data udostępnienia informacji: 2010-07-27 12:27:45
Data ostatniej aktualizacji: 2010-08-04 13:03:35

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner