logo
Wersja dla niedowidzących
  Powiat średzki (śląski)
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 E-Wokanda
 POWIAT
plus Dane podstawowe
minus Statut Powiatu Średzkiego
minus Zakres kompetencji
minus Majątek i struktura własnościowa powiatu
plus Organy powiatu
plus Terminy i porządek sesji Rady Powiatu, posiedzeń Zarządu Powiatu oraz Komisji stałych Rady Powiatu
minus Lista Gmin
plus Kontrole
 STAROSTWO
minus Struktura organizacyjna
minus Starosta Powiatu Średzkiego
minus Wicestarosta Powiatu Średzkiego
minus Skarbnik Powiatu
minus Sekretarz Powiatu
minus Organizacja Urzędu
minus Wydziały Starostwa
   minus Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych i Organizacji Urzędu
   minus Biuro Rady Powiatu
   minus Wydział Finansów i Budżetu
   minus Wydział Urbanistyki,Architektury i Budownictwa
   minus Wydział Mienia i Infrastruktury Drogowej
   minus Wydział Środowiska i Rolnictwa
   minus Wydział Edukacji, Kultury i Spraw Społecznych
   minus Wydział Spraw Obywatelskich i Komunikacji
   minus Wydział Rozwoju, Funduszy Zewnętrznych i Promocji Powiatu
   minus Powiatowy Rzecznik Konsumentów
   minus Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru
minus Informacje Urzędu
 PRAWO LOKALNE
minus Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej
plus Budżet
plus Akty prawa miejscowego
plus Zarządzenia
plus DODATKOWE WZORY DOKUMENTÓW
minus Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej
minus Dziennik Urzędowy Rzeczypospolitej Polskiej Monitor Polski
 INNE
minus WYBORY 2006
minus WYBORY 2010
plus Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej
minus Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
plus Jednostki organizacyjne
minus Powiatowa Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna
minus Lista kandydatów
minus Rejestry i ewidencje
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Elektroniczna Skrzynka Podawcza
minus Redakcja Biuletynu
minus Obieg dokumentów
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Nabór do pracy
minus Aktualne rekrutacje
minus Postępowania w toku
minus Wyniki postępowań
minus Archiwum rekrutacji
 Informacje
plus Uchwały
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Sprawy do załatwienia
 Wzory dokumentów
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


 

 

Wydział Inwestycji, Zam??wień Publicznych i Organizacji Urzędu [IZPO]–

Kierownik - Edyta Ziemich??d  

Zadania wydziału :

1)      organizacja obsługi administracyjno - gospodarczej Starostwa,

2)      prowadzenie spraw socjalnych pracownik??w Starostwa,

3)      nadz??r nad kancelarią og??lną i kontrola obiegu dokument??w i pism w Starostwie,

4)      zapewnienie warunk??w bhp i ppoż. w Starostwie,

5)      organizacja obsługi interesant??w w zakresie skarg i wniosk??w,

6)      prowadzenie archiwum zakładowego,

7)      prowadzenie archiwum akt osobowych,

8)      planowanie i realizacja niezbędnych dla Starostwa inwestycji i remont??w,

9)      zaopatrywanie Starostwa w materiały biurowe, sprzęt biurowy i inne,

10)  gospodarka taborem samochodowym,

11)  utrzymanie porządku i czystości w budynku oraz jego ochrona,

12)  koordynacja kontroli wykonywania przez organy zespolonej administracji powiatowej zadań wynikających z ustaw i innych akt??w prawnych,

13)  sprawy kadrowe i płacowe pracownik??w Starostwa,

14)  prowadzenie spraw kadrowych pracownik??w Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego oraz Powiatowego Biura Geodezji, Kartografii i Katastru na podstawie zawartych porozumień ;

15)  prowadzenie spraw związanych z doskonaleniem zawodowym i szkoleniami pracownik??w Starostwa;

16)  prowadzenie spraw z zakresu zam??wień publicznych;

17)  zarządzanie siecią telekomunikacyjną i informatyczną Starostwa Powiatowego;

18)      nadz??r, koordynacja i weryfikacja danych umieszczanych w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego i jednostek organizacyjnych powiatu,

19)  przygotowanie i nadz??r nad realizacją inwestycji Powiatu Średzkiego,

20)   prowadzenie gospodarki remontowej w odniesieniu do nieruchomości znajdujących się w zasobie Powiatu Średzkiego i w zasobie Skarbu Państwa,   

 21)  koordynacja spraw związanych z ubezpieczeniem mienia Powiatu

Informacja o prowadzonych rejestrach, ewidencjach i archiwach: 

Wydział prowadzi:

-             rejestr wydanych upoważnień i pełnomocnictw,

-             rejestr skarg i wniosk??w,

-             ewidencję osobową,

-             ewidencję czasu pracy zatrudnionych pracownik??w ,

-             ewidencję emeryt??w i rencist??w własnego urzędu,

-             ewidencja delegacji służbowych,

-             ewidencja legitymacji ubezpieczeniowych pracownik??w i członk??w rodzin pracownik??w,

-             ewidencja pieczęci urzędowych,

-             ewidencja materiał??w biurowych,

-             archiwum zakładowe - zawierające wszelkie wytworzone dokumenty przekazane z poszczeg??lnych wydział??w Starostwa,

-             ewidencja najmu i użyczenia lokali użytkowych, mieszkalnych stanowiących mienie powiatu.

 

 

 

* Wykaz udzielonych zam??wień publicznych w latach 1999 - 2003

* Wykaz um??w najmu i użyczenia w latach 1999 - 2005 

 

Tryb udostępniania określa § 9 Statutu Powiatu, za wyjątkiem ewidencji osobowej objętej ochroną danych osobowych.

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilość odwiedzin: 11875
Nazwa dokumentu: Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych i Organizacji Urzędu
Skrócony opis: zadania wydziału
Podmiot udostępniający: Starostwo Powiatowe w Środzie Śląskiej
Osoba, która wytworzyła informację: Edyta Ziemichód
Osoba, która odpowiada za treść: Edyta Ziemichód
Osoba, która wprowadzała dane: Maria Pstrowska
Data wytworzenia informacji: 2003-06-26 15:52:44
Data udostępnienia informacji: 2003-06-26 15:52:44
Data ostatniej aktualizacji: 2009-09-10 10:28:16

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner