logo
Wersja dla niedowidzących
  Powiat średzki (śląski)
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 E-Wokanda
 POWIAT
plus Dane podstawowe
minus Statut Powiatu Średzkiego
minus Zakres kompetencji
minus Majątek i struktura własnościowa powiatu
plus Organy powiatu
plus Terminy i porządek sesji Rady Powiatu, posiedzeń Zarządu Powiatu oraz Komisji stałych Rady Powiatu
minus Lista Gmin
plus Kontrole
 STAROSTWO
minus Struktura organizacyjna
minus Starosta Powiatu Średzkiego
minus Wicestarosta Powiatu Średzkiego
minus Skarbnik Powiatu
minus Sekretarz Powiatu
minus Organizacja Urzędu
minus Wydziały Starostwa
   minus Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych i Organizacji Urzędu
   minus Biuro Rady Powiatu
   minus Wydział Finansów i Budżetu
   minus Wydział Urbanistyki,Architektury i Budownictwa
   minus Wydział Mienia i Infrastruktury Drogowej
   minus Wydział Środowiska i Rolnictwa
   minus Wydział Edukacji, Kultury i Spraw Społecznych
   minus Wydział Spraw Obywatelskich i Komunikacji
   minus Wydział Rozwoju, Funduszy Zewnętrznych i Promocji Powiatu
   minus Powiatowy Rzecznik Konsumentów
   minus Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru
minus Informacje Urzędu
 PRAWO LOKALNE
minus Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej
plus Budżet
plus Akty prawa miejscowego
plus Zarządzenia
plus DODATKOWE WZORY DOKUMENTÓW
minus Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej
minus Dziennik Urzędowy Rzeczypospolitej Polskiej Monitor Polski
 INNE
minus WYBORY 2006
minus WYBORY 2010
plus Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej
minus Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
plus Jednostki organizacyjne
minus Powiatowa Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna
minus Lista kandydatów
minus Rejestry i ewidencje
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Elektroniczna Skrzynka Podawcza
minus Redakcja Biuletynu
minus Obieg dokumentów
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Nabór do pracy
minus Aktualne rekrutacje
minus Postępowania w toku
minus Wyniki postępowań
minus Archiwum rekrutacji
 Informacje
plus Uchwały
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Sprawy do załatwienia
 Wzory dokumentów
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru

więcej informacji na stronie:

www.podgik-sroda.prv.pl

 

Kierownik Wydziału- Marek Łukaszek  

Geodeta Powiatowy - Igor Amrozik

 

Zadania Wydziału:

 

      1.Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej:

 • obsługa klienta – sprzedaż map (ewidencyjnych, zasadniczych, topograficznych)do cel??w opiniodawczych, udostępnianie skr??conych wypis??w z rejestru grunt??w i budynk??w, udzielanie informacji o numerach ewidencyjnych działek,
 • obsługa geodety- przygotowywanie materiał??w wyjściowych do zgłoszonych prac geodezyjnych i kartograficznych, wykonywanie reprodukcji do zgłoszonych prac geodezyjnych i kartograficznych,
 • ochrona znak??w geodezyjnych (osnowa),
 • kontrola opracowań geodezyjnych i kartograficznych,
 • przyjmowanie materiał??w do zasobu geodezyjnego i kartograficznego,
 • rozkompletowywanie materiał??w na zasoby,
 • wyłączenia materiał??w z zasobu geodezyjnego i kartograficznego,
 • rozliczenia prac( naliczenia zgodne z rozporządzaniem w sprawie opłat).

     2.Ewidencja grunt??w i budynk??w:

 • prowadzenie rejestru grunt??w , budynk??w i lokali,
 • prowadzenie rejestru cen i wartości nieruchomości,
 • prowadzenie punktu informacyjnego do zakładania i ujawniania praw jednostek samorządu terytorialnego oraz os??b fizycznych  w księgach wieczystych,
 • udostępnianie danych rzeczoznawcom majątkowym(akty notarialne, wyciągi z operat??w szacunkowych),
 • nanoszenie akt??w notarialnych, zawiadomień z ksiąg wieczystych, postanowień sądu, decyzji administracyjnych oraz akt??w normatywnych,
 • nanoszenie wykaz??w zmian danych ewidencyjnych dotyczących opracowań geodezyjnych i kartograficznych,
 •  rejestrowanie dowod??w zmian w operacie ewidencji grunt??w i budynk??w
 • udzielanie odpowiedzi na wpływające pisma-zapytania dotyczące właścicieli nieruchomości,
 • udzielanie informacji ( dotyczy powierzchni działek ewidencyjnych, byłych właścicieli nieruchomości, zapis??w w rejestrze grunt??w i budynk??w wg.stanu na dzień…,
 • wyjaśnianie rozbieżności pomiędzy egib a działem I i II księgi wieczystej),
 • wykonywanie wypis??w z rejestru grunt??w i budynk??w,
 • wykonywanie wypis??w i wyrys??w z rejestru grunt??w i budynk??w,
 • przygotowywanie decyzji o aktualizacji gleboznawczej klasyfikacji grunt??w,
 • prowadzenie postępowań administracyjnych do wydawania decyzji administracyjnych z zakresu ewidencji grunt??w i budynk??w,
 • wykonywanie zestawień i wykaz??w dotyczących ewidencji grunt??w i budynk??w,
 • rozliczanie zam??wień(zgodnie z rozporządzeniem w sprawie opłat).

      3.Mapa numeryczna:

 • prowadzenie numerycznej mapy (ewidencyjnej, zasadniczej),
 • prowadzenie państwowego rejestru granic(prg),
 • informatyzacja powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,
 • rejestrowanie zgłoszeń internetowych,
 • obsługa stanowiska IPE(Integracyjna Platforma Elektroniczna),
 • wydawanie baz w SWDE(System Wymiany Danych Ewidencyjnych),
 • rezerwowanie numer??w punkt??w granicznych i działek po podziale nieruchomości,
 • integracja baz danych ewidencji grunt??w i budynk??w(część opisowa z częścią graficzną),
 • prowadzenie GEOPORTALU- wsp??łpraca z jednostkami zewnętrznymi,
 • usuwanie drobnych awarii sprzętu komputerowego i programowego,
 • wsp??łpraca z autorami oprogramowań w zakresie ich aktualizacji.

      4.Zesp??ł Uzgadniania Dokumentacji Projektowej(ZUDP):

 • przygotowanie dokumentacji projektowej na posiedzenie ZUDP (posiedzenie 2 razy w tygodniu) i sprawdzenie jej pod względem wymog??w formalnych,
 • koordynacja dokumentacji projektowych z branżystami.

      5.Biuro podawcze:

 • przyjmowanie zam??wień na dokumenty z zasobu geodezyjnego i kartograficznego,
 • rejestrowanie zam??wień w systemie V-dok(elektroniczny obieg dokument??w),
 • wydawanie zam??wionych materiał??w, wypisywanie rachunk??w do zam??wień,
 • obsługa korespondencji ośrodka dokumentacji, egib, ZUDP,
 • zamawianie materiał??w biurowych”.

 

 

Ilość odwiedzin: 10773
Nazwa dokumentu: Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru
Skrócony opis: Zadania Wydziału
Podmiot udostępniający: Starostwo Powiatowe w Środzie Śląskiej
Osoba, która wytworzyła informację: Mariusz Żałobniak
Osoba, która odpowiada za treść: Mariusz Żałobniak
Osoba, która wprowadzała dane: Ewelina Haładus
Data wytworzenia informacji: 2010-06-28 11:18:43
Data udostępnienia informacji: 2010-06-28 11:18:43
Data ostatniej aktualizacji: 2010-09-06 07:57:11

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner