logo
Wersja dla niedowidzących
  Powiat średzki (śląski)
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 E-Wokanda
 POWIAT
plus Dane podstawowe
minus Statut Powiatu Średzkiego
minus Zakres kompetencji
minus Majątek i struktura własnościowa powiatu
plus Organy powiatu
plus Terminy i porządek sesji Rady Powiatu, posiedzeń Zarządu Powiatu oraz Komisji stałych Rady Powiatu
minus Lista Gmin
plus Kontrole
 STAROSTWO
minus Struktura organizacyjna
minus Starosta Powiatu Średzkiego
minus Wicestarosta Powiatu Średzkiego
minus Skarbnik Powiatu
minus Sekretarz Powiatu
minus Organizacja Urzędu
plus Wydziały Starostwa
minus Informacje Urzędu
 PRAWO LOKALNE
minus Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej
plus Budżet
plus Akty prawa miejscowego
plus Zarządzenia
plus DODATKOWE WZORY DOKUMENTÓW
minus Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej
minus Dziennik Urzędowy Rzeczypospolitej Polskiej Monitor Polski
 INNE
minus WYBORY 2006
minus WYBORY 2010
plus Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej
minus Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
minus Jednostki organizacyjne
   plus Szkoły
   minus Rodzinny Dom Dziecka w Miękini
   minus Rodzinny Dom Dziecka w Głosce
   minus Powiatowy Urząd Pracy
   plus Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
   plus Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza
   minus Muzeum Regionalne
   plus Placówki oświatowe
minus Powiatowa Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna
minus Lista kandydatów
minus Rejestry i ewidencje
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Elektroniczna Skrzynka Podawcza
minus Redakcja Biuletynu
minus Obieg dokumentów
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Nabór do pracy
minus Aktualne rekrutacje
minus Postępowania w toku
minus Wyniki postępowań
minus Archiwum rekrutacji
 Informacje
plus Uchwały
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Sprawy do załatwienia
 Wzory dokumentów
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Placówka Rodzinna Nr 2 w Głosce

Dyrektor – wychowawca Pani Halina Przychodna


Placówka powstała 15.10.2003r. Placówka Rodzinna zapewania czwórce rodzeństwa, przyjętych z Domu Dziecka w Krzydlinie Małej, ciągłą, całodobową opiekę i wychowanie do czasu poworotu dzieci do biologicznej rodziny lub ich usamodzielnienia. Zaspokaja im niezbędne potrzeby bytowe, rozwojowe: emocjonlane, społeczne, religijne, a także zapewnia korzystanie z przysługujących świadczeń zdrowotnych i edukacyjnych.


Placówka Rodzinna w szczególności :


 • tworzy jedną, wielodzietną rodzinę dla dzieci, którym nie znleziono rodziny zastępczej lub przysposabiającej,

 • wychowuje dzieci w różnym wieku, w tym dorastające i usamodzielniające się,

 • umożliwia wspólne wychowanie i opiekę licznemu rodzeństwu,

 • zapewnia dzieciom kształcenie, wyrównywanie opóźnień rozwojowych i szkolnych,

 • ustala zasady kontaktów dziecka z rodzicami w porozumieniu z sądem, centrum pomocy i ośrodkiem adpocyjno-opiekuńczym


Placówka Rodzinna współpracuje z ośrodkiem adopcyjno-opiekuńczym i centrum pomocy w celu sprawowania lepszej opieki nad dzieckiem i jego wychowania.


Placówka Rodzinna stwarza warunki do :

 • umożliwienia fizycznego, psychicznego i poznawczego rozwoju dziecka,

 • poszanowania podmiotowości dziecka, wysłuchiwania jego zdania i w miarę możliwości uwzględniania jego wniosków we wszelkich dotyczących go sprawach oraz informowania dziecka o podejmowanych wobec niego działaniach,

 • zapewnienie poczucia bezpieczeństwa,

 • dbałości o poszanowanie i podtrzymanie związków emocjonlanych dziecka z rodzicami, rodzeństwem i z innymi osobami, zarówno spoza placówki opiekuńczo-wychowawczej, jak i przebywającymi lub zatrudnionymi w tej placówce,

 • uczenie nawiązywania więzi uczuciowych oraz związków interpersonalnych,

 • poszanowania potrzeb religijnych dziecka,

 • zapewnienia dzieciom warunków sprzyjających utrzymywaniu osobistych kontaktów z rodziną,

 • uczenia poszanowania tradycji i ciągłości kulturowej,

 • uczenia planowania i organizowania codziennych zajęć stosownie do wieku dziecka,

 • uczenia organizowania czasu wolnego, w tym uczestniczenia w zajęciach kulturalnych, rekreacyjnych i sportowych,

 • kształtowania u dzieci nawyków i uczenie zachowań prozdrowotnych,

 • przygotowania dzieci do ponoszenia odpowiedzialności za własne postępowanie oraz uczenie samodzielności w życiu,

 • wyrównywania deficytów rozwojowych dzieci,

 • uzgadniania istotnych decyzji dotyczących dziecka z jego rodzicami lub opiekunami prawnymi.

Ilość odwiedzin: 12821
Nazwa dokumentu: RDD
Skrócony opis: Charakterystyka
Podmiot udostępniający: Mariusz Żałobniak
Osoba, która wytworzyła informację: Katarzyna Misiuna
Osoba, która odpowiada za treść: Katarzyna Misiuna
Osoba, która wprowadzała dane: Katarzyna Misiuna
Data wytworzenia informacji: 2003-06-27 10:04:54
Data udostępnienia informacji: 2003-06-27 10:04:54
Data ostatniej aktualizacji: 2007-08-07 08:30:56

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner