logo
Wersja dla niedowidzących
  Powiat średzki (śląski)
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 E-Wokanda
 POWIAT
plus Dane podstawowe
minus Statut Powiatu Średzkiego
minus Zakres kompetencji
minus Majątek i struktura własnościowa powiatu
plus Organy powiatu
plus Terminy i porządek sesji Rady Powiatu, posiedzeń Zarządu Powiatu oraz Komisji stałych Rady Powiatu
minus Lista Gmin
plus Kontrole
 STAROSTWO
minus Struktura organizacyjna
minus Starosta Powiatu Średzkiego
minus Wicestarosta Powiatu Średzkiego
minus Skarbnik Powiatu
minus Sekretarz Powiatu
minus Organizacja Urzędu
plus Wydziały Starostwa
minus Informacje Urzędu
 PRAWO LOKALNE
minus Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej
plus Budżet
plus Akty prawa miejscowego
minus Zarządzenia
   minus rok 2006
   minus rok 2007
   minus rok 2008
   minus rok 2009
   minus rok 2010
plus DODATKOWE WZORY DOKUMENTÓW
minus Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej
minus Dziennik Urzędowy Rzeczypospolitej Polskiej Monitor Polski
 INNE
minus WYBORY 2006
minus WYBORY 2010
plus Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej
minus Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
plus Jednostki organizacyjne
minus Powiatowa Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna
minus Lista kandydatów
minus Rejestry i ewidencje
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Elektroniczna Skrzynka Podawcza
minus Redakcja Biuletynu
minus Obieg dokumentów
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Nabór do pracy
minus Aktualne rekrutacje
minus Postępowania w toku
minus Wyniki postępowań
minus Archiwum rekrutacji
 Informacje
plus Uchwały
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Sprawy do załatwienia
 Wzory dokumentów
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


PRAWO LOKALNE > Zarządzenia > rok 2006

 

 

Zarządzenie Nr 1/2006 w sprawie zmiany trybu wydzierżawienia nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiacej własność Skarbu Państwa, położonej w obrębie geodezyjnym Miękinia, gmina Miękinia

Zarządzenie Nr 2/2006 w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Skarbu Państwa, położonych w Powiecie Średzkim na terenie gminy Środa Śląska

Zarządzenie Nr 3/2006 w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Skarbu Państwa, położonych w Powiecie Średzkim na terenie gminy Miękinia

Zarządzenie Nr 4/2006 w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Skarbu Państwa, położonych w Powiecie Średzkim na terenie gminy Kostomłoty

Zarządzenie Nr 5/2006 w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia postępowania konkursowego w związku z prowadzonym naborem na wolne stanowisko pracy w Starostwie Powiatowym - podinspektora ds. ochrony środowiska

Zarządzenie Nr 6/2006 w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny spełnienia przez wykonawc??w warunk??w udziału w postępowaniu przetargowym oraz do badania i oceny ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę art. papierniczych i dostawę śr. chemicznych w latach 2006 - 2008 dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Środzie Śląskiej

Zarządzenie Nr 7/2006 w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia postępowania konkursowego w związku z prowadzonym naborem na wolne stanowisko pracy w Starostwie Powiatowym - podinspektora ds. budownictwa

Zarządzenie Nr 8/2006 w sprawie zatwierdzenia uproszczonego planu lasu dla gminy Udanin na lata 2006 - 2015 (załącznik do zarządzenia Nr 8/2006)

Zarządzenie Nr 9/2006 w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Skarbu Państwa, położonych w Powiecie Średzkim na terenie gminy Udanin

Zarządzenie Nr 10/2006 w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny spełnienia przez wykonawc??w warunk??w udziału w postępowaniu przetargowym oraz do badania i oceny ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane - modernizacja drogi powiatowej nr 2075 D na odcinku Ciech??w - Jenkowice

Zarządzenie nr 11/2006 w sprawie zmiany zarządzenia nr 23/2005 Starosty Powiatu Średzkiego z dnia 19 maja 2005r. dot. powołania Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Środzie Śląskiej oraz jego przewodniczącego

Zarządzenie Nr 12/2006w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości gruntowych, stawowiących własność Skarbu Państwa, położonych w Powiecie Średzkim

Zarzadzenie nr 13/2006 w sprawie aktualizacji dokumentacji systemu przetwarzania danych w Dziale Ksiegowości Starostwa Powiatowego w Środzie Śląskiej.

 Zarządzenie nr 14/2006 w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny spełnienia przez wykonawc??w warunk??w udziału w postępowaniu przetargowym oraz do badania i oceny ofert w postępowaniu  prowadzonym w trybie przetragu nieograniczonego na  Nadz??r inwestorski- Modernizacja drogi powiatowej nr  2075 D na odcinku Ciech??w - Jenkowice 

      Zarządzenie nr 15/2006 w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiacej własność Skarbu Państwa, położonej w obrębie geodezyjnym Ogrodnica, gmina Środa Śląska.

Zarządzenie nr 16/2006 w sprawie przeznaczenia do dzierżawy gruntu zabudowanego stanowiacego działkę siedliskową, będącą własnością Skarbu Państwa, położonego w obrebie geodezyjnym Paździorno, gmina Kostomłoty.

Zarządzenie nr 17/2006 w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia postepowania konkursowego w związku z prowadzonym naborem na wolne stanowisko pracy w Starostwie Powiatowym - podinspektora ds. budownictwa.

Zarządzenie nr 18/2006 w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Skarbu Państwa, położonych w powiecie średzkim, na terenie gminy Środa Śląska.

Zarządzenie nr 19/2006 w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Skarbu Państwa, położonych w powiecie średzkim.

Zarządzenie nr 20/2006 w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny spełnienia przez wykonawc??w warunk??w udziału w postepowaniu przetargowym oraz do badania i oceny ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Nadz??r inwestorski - Modernizacjqa drogi powiatowej nr 2075 D na odcinku Ciech??w - Jenkowice.

Zarządzenie nr 21/2006 w sprawie powolania komisji przetargowej do oceny spelniania przez wykonawc??w warunk??w udziału w postepowaniu przetargowym oraz do badania i oceny ofert w postepowaniu prowadzonym w trybie zapytania o cenę  na Ochronę fizyczną bazy Wydziału Dr??g przy ul.Świdnickiej 33 w Środzie Śląskiej.

Zarzadzenie nr 22/2006 w sprawie ustalenia średnich miesięcznych koszt??w utrzymania dzieckaw plac??wkach opiekuńczo-wychowawczych Powiatu Średzkiego oraz mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Malczycach.

Zarzadzenie nr 23/2006 w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny spelnienia przez wykonawc??w warunk??w udziału w postępowaniu przetargowym oraz do badania i oceny ofert w postepowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na " Dostawę emulsji asfaltowej szybkorozpadowej 75%".

Zarządzenie nr 24/2006 w sprawie wprowadzenia zakładowego planu kont dla Starostwa Powiatowego w Środzie Śląskiej.

Zarządzenie nr 25/2006 w sprawie zmiany zarzadzenia dotyczącego ospodarowania środkami publicznymi pod względem legalności, gospodarności i celowości.

Zarządzenie nr 26/2006 w sprawie zmiany zarządzenia dotyczącego ustalenia instrukcji obiegu dokument??w księgowych Starostwa Powiatowego w Środzie Śląskiej.

Zarządzenie nr 27/2006 w sprawie przeznaczenia do wynajmu zespołu pomieszczeń mieszkalnych oraz budynku gospodarczego używanych w ramach udziału Skarbu Państwa we własności nieruchomości gruntowej, położonych w miejscowości Jenkowice, gmina Kostomłoty.

Zarzadzenie nr 28/2006 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia spisu z natury w Rodzinnym Domu Dziecka nr 3 w Karczycach.

Zarządzenie nr 29/2006  w sprawie wprowadzenia do zakładowego planu kont dla Starostwa Powiatowego w Środzie Śląskiej konta pozabilansowego.

Zarządzenie nr 30/2006 w sprawie ogłoszenia stanu pogotowia przeciwpowodziowego na terenie gminy Miękinia,  Środa Śląska i Malczyce.

Zarządzenie nr 31/2006 w sprawie przeznaczenia do dzierżawy części nieruchomości gruntowej, stanowiącej wsp??łwłasność Skarbu Państwa, położonej w miejscowości Piekary,  gmina Udanin.

Zarządzenie nr 32/2006 w sprawie przeznaczenia do wynajmu części budynku gospodarczego używanej w ramach udziału Skarbu Państwa we własności nieruchomości gruntowej, położonej w miejscowości Piekary, gmina Udanin.

Zarządzenie nr 33/2006 w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w Wielofunkcyjnej plac??wce Opiekuńczo-Wychowawczej w Środzie Śląskiej.

Zarządzenie nr 34/2006 w sprawie odwolania stanu pogotowia przeciwpowodziowego na terenie gmin Miękinia, Środa Śląska i Malczyce.

Zarządzenie nr 35/2006 w sprawie przeprowadzenia I przetargu ustnego nieograniczonego na najem części budynku gospodarczego używanej w ramach 1/4 udziału Skarbu państwa w częściach niewydzielonych we własności nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w miejscowości Piekary, gmina Udanin.

Zarządzenie nr 36/2006 w sprawie przeznaczenia do wynajmu zespołu pomieszczeń mieszkalnych używanych w ramach 1/3 udziału Skarbu Państwa w częściach nie wydzielonych we własności nieruchomości gruntowej zabudowanej, połozonej w miejscowości Buk??wek, gmina Środa Ślaska.

Zarządzenie nr 37/2006 w sprawie użyczenia nieruchomości gruntowej, niezabudowanej stanowiacej własność Skarbu Państwa, położonej w miejscowości Miękinia, gmina Miękinia.

Zarządzenie nr 38/2006 w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny spełnienia przez wykonawc??w warunk??w udziału w postępowaniu przetargowym oraz do badania i oceny ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na " Remont cząstkowy nawierzchni powierzchniowo utrwalonych przy użyciu grysu kamiennego i emulsji asfaltowej".

Zarządzenie nr 38/1/2006 w sprawie ustalenia i wprowadzenia instrukcji archiwalnej w Starostwie Powiatowym w Środzie Śląskiej. 

Zarządzenie nr 39/2006 w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia postepowania konkursowego w zwiąku z prowadzonym naborem na wolne stanowisko pracy w Starostwie Powiatowym - podinspektora ds. budownictwa.

Zarządzenie nr 40/2006 w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia postępowania konkursowego w związku z prowadzonym naborem na wolne stanowisko pracy w Starostwie Powiatowym - podinspektora d.s. administracyjnych.

Zarządzenie nr 41/2006 w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny spełnienia przez wykonawc??w warunk??w udziału w postępowaniu przetargowym  oraz do badania     i oceny ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na              " Remont chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2014 D w miejscowości  Piotrowice".

Zarządzenie nr 42/2006 w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny spełnienia przez wykonawc??w udziału w postepowaniu przetargowym oraz do badania i oceny ofert w postepowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na " Projekt przebudowy - modernizacji  drogi powiatowej nr 2075 D na odcinku drogi Zabłoto z miejscowością  - Kostomłoty - Paździorno granica powiatu.

Zarządzenie nr 43/2006 w sprawie  powołania komisji przetargowej do oceny spełnienia przez wykonawc??w warunk??w udziału w postępowaniu przetargowym oraz do badania i oceny ofert w postepowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na " Projekt przebudowy - modernizacji drogi powiatowej nr 2059 D na odcinku Błonie - Miękinia".

Zarządzenie nr 44/2006 w sprawie ustanowienia w Starostwie Powiatowym w Środzie Śląskiej pełnomocnika d/s wybor??w.

Zarządzenie nr 45/2006 w sprawie powolania komisji przetargowej do przeprowadzenia powt??rnego pierwszego przetargu pisemnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej we wsi Wojnowice, oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 549/2, AM-3, obręb Mroz??w , gm. Miękinia.

Zarządzenie nr 46/2006 w sprawie ogłoszenia powt??rnego, pierwszego pisemnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej we wsi Wojnowice , oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 549/2, AM-3, obręb Mroz??w, gm. Miękinia.

Zarządzenie nr 47/2006 w sprawie przeznaczenia do dzierżąwy nieruchomości gruntowych,  stanowiących własność Skarbu Państwa, położonych na terenie gminy Miękinia.

Zarządzenie nr 48/2006 w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia postępowania konkursowego w związku z prowadzonym naborem na wolne stanowisko pracy w Starostwie Powiatowym  -  podinspektora ds. budownictwa.

Zarządzenie nr 49/2006 w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Skarbu Państwa,  położonej w miejscowości  Żr??dła.

Zarządzenie nr 50/2006 w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny spełnienia przez wykonawc??w warunk??w udziału w postępowaniu przetargowym oraz do badania i oceny ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na " Projekt przebudowy - modernizacji drogi powiatowej nr 2075 D na odcinku Zabłoto z miejscowością  -  Kostomłoty -  Paździorno  granica powiatu.

Zarządzenie nr 51/2006 w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny spełnienia przez wykonawc??w warunk??w udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na " Projekt przebudowy - modernizacji drogi  powiatowej nr 2059 D na odcinku Błonie - Miękinia".

Zarządzenie nr 52/2006 w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Powt??rnego Pierwszego Przetargu Pisemnego Nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej we wsi Wojnowice, oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 549/2, AM - 3, obręb Mroz??w, gm. Miękinia.

Zarządzenie nr  52/1/2006 w sprawie przeprowadzenia I przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiacej własność Skarbu Państwa, położonej w miejscowosci Żr??dła, gmina Miękinia.

Zarzadzenie nr 53/2006 w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny spełnienia przez wykonawc??w warunk??w udziału w postępowaniu przetargowym oraz do badania i oceny ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na " Powierzchniowe utrwalenie dr??g powiatowych

Zarządzenie nr 54/2006 w sprawie powolania komisji przetargowej do oceny spełnienia przez wykonawc??w  warunk??w udziału w postępowaniu przetargowym oraz do badania i oceny ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na " Powierzchniowe utrwalenie dr??g powiatowych , gmina Miekinia."

Zarządzenie nr 55/2006 w sprawie powołania komisji odbiorowej inwestycji: " Modernizacja drogi powiatowej nr 2075 D na odcinku Ciech??w - Jenkowice".

Zarządzenie nr 56/2006 w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny spełnienia przez wykonawc??w warunk??w udziału w postępowaniu przetargowym oraz do badania i oceny ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na " Powierzchniowe utrwalenie dr??g gmina Miękinia".

Zarządzenie nr 57/2006 w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny spełnienia przez wykonawc??w warunk??w udziału w postepowaniu przetargowym oraz do badania i  oceny ofert w postepowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na remont częśći budynku mieszkalnego w miejscowości Jarost??w 14, gmina Udanin.

Zarządzenie nr 59/2006 w sprawie ogłoszenia alarmu przeciwpowodziowego na terenie gmin Miękinia i Kostomłoty.

Zarządzenie nr 59/1/2006 w sprawie odwołania alarmu przeciwpowodziowgo na terenie gmin Miękinia i Kostomłoty.

Zarządzenie nr 61/2006  w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia postępowania konkursowego na realizację zadania pn. " Wczesna pomoc psychopedagogiczna jako profilaktyka niepełnosprawności dzieci z zaburzeniami rozwojowymi  - prowadzenie osrodka wczesnej interwencji".

Zarządzenie nr 62/2006 w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny spełnienia przez wykonawc??w warunk??w udziału w postepowaniu przetargowym oraz do badania i oceny ofert w postepowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na " Powierzchniowe utrwalenie dr??g gmina Miękinia".

Zarządzenie nr 63/2006 w sprawie przeznaczenia do wynajmu pomieszczenia, połozonego na strychu budynku mieszkalnego w miejscowości Rakoszyce przy ul. Wrocławskiej 12, gmina Środa Śląska.

Zarządzenie nr 64/2006 w sprawie powołania zespołu roboczego do opracowania Powiatowej Strategii Rozwiazywania Problem??w Społecznych.

 Zarządzenie nr 65/2006 w spawie powołania komisji przetargowej - przetarg nieograniczony na udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego w kwocie 950.000,00 zł .

Zarządzenie nr 66/2006 w spawie powołania komisji przetargowej - przetarg nieograniczony na wuymianę okien witrażowych oraz renowacje witraży w budynku Zespołu Szk??ł Ponadgimnazjalnych w Środzie Śląskiej. 

Zarządzenie nr 67/2006 w spawie powołania komisji konkursowej - nab??r na wolne stanowisko pracy w Starostwie Powiatowym - podinspeltora d/s utrzymania dr??g-drogomistrza.

Zarządzenie nr 69/2006 w spawie ogłoszenia drugiego pismenego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej we wsi Wojnowice, oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 549/2, AM-3, obręb Mroz??w, gm.Miękinia.

Zarządzenie nr 70/2006 w spawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia drugiego pismenego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej we wsi Wojnowice, oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 549/2, AM-3, obręb Mroz??w, gm.Miękinia.

Zarzązenie nr 70/1/2006 w sprawie przeznacenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej Skarbu Państwa, położonej w obrębie Święte, gmina Środa Śląska.

 

 

Zarządzenie nr 72/2006 w sprawie ustalenia i wprowadzenia instrukcji w sprawie ewidencji i kontroli druk??w ścisłego zarachowania w Starostwie Powiatowym.

Zarządzenie nr 73/2006 w spawie powołania komisji przetargowej -przetarg nieograniczony na "Zimowe utrzymanie dr??g powiatowych". 

Zarządzenie nr 74/2006 w spawie powołania komisji przetargowej -przetarg nieograniczony na wykonanie mikrodywanika na drodze powiatowej nr 1606 w m.Lutynia.

Zarządzenie nr 75/2006 w spawie powołania komisji odbiorowej inwestycji "Modernizacja drogi powiatowej nr 2075D na odcinku Ciech??w-Jenkowice". 

Zarządzenie nr 75/1/2006 w spawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej Skarbu Państwa, położonej w obrębie Brzezinka Średzka, gm.Miękinia. 

Zarządzenie nr 76/2006 w sprawie przeznania p??łrocznych nagr??d finansowych dla pracownik??w Wydz.Finans??w i Budżetu Starostwa Powiatowego w Środzie Śląskiej.

Zarządzenie nr 77/2006 w spawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia drugiego przetargu pisemnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomosci gruntowej  zabudowanej, położoinej we wsi Wojnowice, oznaczonej geoidezyjnie jako działka nr 549/2, AM-3, obręb Mroz??w, gm.
iekinia. 

Zarządzenie nr 78/2006 w spawie powołania komisji odbiorowej inwestycji p.n."Wykonanie trzeciego etapu modernizacji stolarki okiennej polegającej na wymianie okien witrazowych oraz renowacji witrazy w Zespole Szk??l Ponadgimnazjalnych w Środzie Ślaskiej.

Zarządzenie nr 79/2006 w sprawie zmiany składu Powiatowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego  na terenie Powiatu Średzkiego .

Ilość odwiedzin: 2219
Nazwa dokumentu: rok 2006
Podmiot udostępniający: Starostwo Powiatowe w Środzie Śląskiej
Osoba, która wytworzyła informację: Wydziały Starostwa Powiatowego w Środzie Śląskiej
Osoba, która odpowiada za treść: Wydziały Starostwa Powiatowego w Środzie Śląskiej
Osoba, która wprowadzała dane: Ewelina Haładus
Data wytworzenia informacji: 2010-08-06 08:11:06
Data udostępnienia informacji: 2010-08-06 08:11:06
Data ostatniej aktualizacji: 2010-08-18 11:58:59

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner