logo
Wersja dla niedowidzących
  Powiat średzki (śląski)
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 E-Wokanda
 POWIAT
plus Dane podstawowe
minus Statut Powiatu Średzkiego
minus Zakres kompetencji
minus Majątek i struktura własnościowa powiatu
plus Organy powiatu
plus Terminy i porządek sesji Rady Powiatu, posiedzeń Zarządu Powiatu oraz Komisji stałych Rady Powiatu
minus Lista Gmin
plus Kontrole
 STAROSTWO
minus Struktura organizacyjna
minus Starosta Powiatu Średzkiego
minus Wicestarosta Powiatu Średzkiego
minus Skarbnik Powiatu
minus Sekretarz Powiatu
minus Organizacja Urzędu
plus Wydziały Starostwa
minus Informacje Urzędu
 PRAWO LOKALNE
minus Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej
plus Budżet
plus Akty prawa miejscowego
plus Zarządzenia
plus DODATKOWE WZORY DOKUMENTÓW
minus Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej
minus Dziennik Urzędowy Rzeczypospolitej Polskiej Monitor Polski
 INNE
minus WYBORY 2006
minus WYBORY 2010
plus Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej
minus Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
plus Jednostki organizacyjne
minus Powiatowa Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna
minus Lista kandydatów
minus Rejestry i ewidencje
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Elektroniczna Skrzynka Podawcza
minus Redakcja Biuletynu
minus Obieg dokumentów
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Nabór do pracy
minus Aktualne rekrutacje
minus Postępowania w toku
minus Wyniki postępowań
minus Archiwum rekrutacji
 Informacje
plus Uchwały
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Sprawy do załatwienia
 Wzory dokumentów
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Mapa strony:

POWIAT
   Dane podstawowe
      Organizacja powiatu
   Statut Powiatu Średzkiego
   Zakres kompetencji
   Majątek i struktura własnościowa powiatu
   Organy powiatu
      Rada Powiatu kadencja 2006-2010
         Przewodniczący Rady Powiatu
         Obwieszczenia Przewodniczącego Rady
         Wiceprzewodniczący Rady Powiatu
         Komisje stałe Rady Powiatu
         oświadczenia majątkowe radnych III kadencji
            na początek kadencji
            na koniec kadencji
         Protokoły z sesji Rady Powiatu
            rok 2004
            rok 2003
            rok 2005
            rok 2006
            kadencja 2006-2010
               rok 2006
               rok 2007
               rok 2008
               rok 2009
               rok 2010
      Rada Powiatu kadencja 2010-2014
         Przewodniczący Rady Powiatu
         Wiceprzewodniczący Rady Powiatu
         Komisje stałe Rady Powiatu
            Komisja Rewizyjna
            Komisja Budżetowa
            Komisja Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Opieki Społecznej
               protokoły z posiedzeń Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Opieki Społecznej
            Komisja Gospodarki, Rozwoju, Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska
         Protokoły Sesji Rady Powiatu w Środzie Śląskiej
            rok 2010
            rok 2011
      Zarząd Powiatu kadencja 2006-2010
         Protokoły z posiedzenia Zarządu Powiatu
            rok 2003
            rok 2004
            rok 2005
            rok 2006
            kadencji 2006 - 2010
               rok 2006
               rok 2007
               rok 2008
               rok 2009
               rok 2010
      Zarząd Powiatu kadencja 2010-2014
         protokoły z posiedzenia Zarządu Powiatu
            rok 2011
   Terminy i porządek sesji Rady Powiatu, posiedzeń Zarządu Powiatu oraz Komisji stałych Rady Powiatu
      sesja Rady Powiatu
      posiedzenie Zarządu Powiatu
      posiedzenie Komisji Budżetowej
      posiedzenie Komisji Rewizyjnej
      posiedzenie Komisji Gospodarki, Rozwoju, Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska
      posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Opieki Społecznej
   Lista Gmin
   Kontrole
      Zewnętrzne
      Wewnętrzne

STAROSTWO
   Struktura organizacyjna
   Starosta Powiatu Średzkiego
   Wicestarosta Powiatu Średzkiego
   Skarbnik Powiatu
   Sekretarz Powiatu
   Organizacja Urzędu
   Wydziały Starostwa
      Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych i Organizacji Urzędu
      Biuro Rady Powiatu
      Wydział Finansów i Budżetu
      Wydział Urbanistyki,Architektury i Budownictwa
      Wydział Mienia i Infrastruktury Drogowej
      Wydział Środowiska i Rolnictwa
      Wydział Edukacji, Kultury i Spraw Społecznych
      Wydział Spraw Obywatelskich i Komunikacji
      Wydział Rozwoju, Funduszy Zewnętrznych i Promocji Powiatu
      Powiatowy Rzecznik Konsumentów
      Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru
   Informacje Urzędu

PRAWO LOKALNE
   Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej
   Budżet
      Budżet 2005 roku
         Plan budżetu
            załącznik nr 1 do uchwały
            załącznik nr 2 do uchwały
            załącznik nr 3 do uchwały
            załącznik nr 4 do uchwały
            załącznik nr 5 do uchwały
            załącznik nr 6_1 do uchwały
            załącznik nr 6_2 do uchwały
            załącznik nr 7 do uchwały
            załącznik nr 8 do uchwały
            załącznik nr 9 do uchwały
            załącznik nr 10 do uchwały
            załącznik nr 11 do uchwały
            załącznik nr 12 do uchwały
         Wykonanie
         Wykonanie planu dochodów
      Budżet 2006 roku
         Załączniki do uchwały
         Wykonanie budżetu za rok 2006
            Opis wykonania budżetu za rok 2006
            Załączniki
      Budżet 2007 roku
         Prognoza
         Uchwała budżetowa
            Załączniki
         Wykonanie budżetu za rok 2007
            Opis wykonania budżetu za rok 2007
            Załączniki do sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2007
      Budżet 2008 roku
         załączniki budżetu 2008 roku
         Prognoza spłaty długu i sytuacji budżetowej Powiatu
         Wykonanaie budżetu za rok 2008
            Opis wykonania budżetu za rok 2008
            Załączniki
      Budżet 2009 roku
         załączniki budżetu 2009
         Prognoza spłaty długu i sytuacji budżetowej Powiatu
      Budżet 2011
         Załączniki do budżetu na 2011 rok
   Akty prawa miejscowego
      2007
      2008
      2009
      2010
   Zarządzenia
      rok 2006
      rok 2007
      rok 2008
      rok 2009
      rok 2010
   DODATKOWE WZORY DOKUMENTÓW
      Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
      Urbanistyka , Architektura i Budownictwo
      Druki do licencji-transport drogowy
      Druki do zaświadczenia-trasport na potrzeby własne
   Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej
   Dziennik Urzędowy Rzeczypospolitej Polskiej Monitor Polski

INNE
   WYBORY 2006
   WYBORY 2010
   Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej
      Przetarg nieograniczony na dostawę bezgotówkową paliw płynnych dla KP PSP Środa Śląska
      Przetarg nieograniczony na dostawę paliw płynnych do pojazdów i sprzętu silnikowego eksploatowanego w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Środzie Śląskiej w systemie bezgotówk
   Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
   Jednostki organizacyjne
      Szkoły
         Liceum Profilowane
         Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy
         Powiatowy Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im.Wincentego Witosa
         Powiatowy Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Mikołaja Kopernika
      Rodzinny Dom Dziecka w Miękini
      Rodzinny Dom Dziecka w Głosce
      Powiatowy Urząd Pracy
      Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
         Środowiskowy Dom Samopomocy
         Rodziny Zastępcze
         Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności
         Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
         Dom Pomocy Społecznej
      Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza
         Przetargi
            Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostarczenie posiłków
               SIWZ
            unieważnienie przetargu
            Ogłoszenie o wyborze oferty
      Muzeum Regionalne
      Placówki oświatowe
         Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna
         Powiatowy Ośrodek Edukacji
   Powiatowa Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna
   Lista kandydatów
   Rejestry i ewidencje
   Instrukcja obsługi biuletynu
      Wyszukiwarka
      Wersje do wydruku
      Rejestr zmian
      Nawigacja
   Elektroniczna Skrzynka Podawcza
   Redakcja Biuletynu
   Obieg dokumentów

Urzędy Centralne
   Spis adresów
corner   corner